Kuklenské náměstí

  • Úvod
  • Kuklenské náměstí

Veřejný prostor by neměl být “zemí nikoho”.

Vyplnit dotazník

Proto jsme se rozhodli provizorně zvelebit prostor budoucího Kuklenského náměstí ještě dříve, než se ho ujme město. Náš cíl je jasný, chceme zvelebit Kukleny. Budeme rádi, když vyplníte dotazník k připravovanému provizornímu náměstí a budete s námi sdílet názory a přání ohledně budoucí podoby náměstí, způsobů jeho využití a případného vybavení.

Téma náměstí v Kuklenách je pro nás velmi palčivé a zároveň velmi důležité. Magistrát k němu přistupuje zodpovědně a plánuje vyhlásit architektonickou soutěž. To však potrvá delší dobu a výsledek si tedy Kukleňané budou moci užít až v řádu několika let.

Nechceme nechat potenciál místa ladem, a proto nabízíme možnost prozatímního řešení v podobě dočasného náměstí vedle nově vznikajících bytů Cihlovky 2, v areálu bývalé koželužny u pekařství Bouček. V našem zájmu je, aby byl projekt demokratický se zapojením co největšího počtu obyvatel, proto společně s Participation Factory vytváříme participativní proces. Ten bude zahrnovat zábavný a edukativní workshop s dětmi ze ZŠ Kukleny, setkání s veřejností, kde se bude diskutovat o potenciálu náměstí a prvcích, které lze zlepšit a online dotazníkové šetření pro každého, kdo bude mít zájem se k tématu vyjádřit.

Proto Vás prosíme o vyplnění výše zmíněného dotazníku a zároveň Vás zveme k veřejnému setkání.

Kdy: 26. 4. 2023
Kde: ZŠ Kukleny, (Pražská 198, 500 04, Hradec Králové 4)

Na setkání se registrujte zde: Registrační formulář

Všechny tyto kroky mají jediný cíl. Tím je vyslechnutí názorů, přání a obav obyvatel Kuklen o podobě provizorního náměstí a jejich maximální zohlednění v návrhu tak, aby se náměstí stalo organickou součástí života Kuklen a místní ho vzali za své.

Co všechno můžete ovlivnit? Na základě dotazníku a veřejného setkání bude navrženo dočasné náměstí včetně umístění mobiliáře, možných sportovišť, podoby dětského hřiště a umístění dalších prvků podle Vašich představ. Tak neváhejte a zúčastněte se jedinečného participativního procesu v Kuklenách.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny