Otevření školy pro žáky I. stupně od 26. 4. 2021

 • Úvod
 • Otevření školy pro žáky I. stupně od 26. 4. 2021

Otevření školy pro žáky I. stupně od 26. 4. 2021

Provozní a režimová opatření

 • Od 12. 4. probíhá vyučování na prvním stupni rotačně.
  • v týdnu od pondělí 26. 4. do pátku 30. 4. se budou účastnit prezenční výuky třídy 1.A, 2.A a 3.A
 • Provoz školní družiny bude zajištěn od 6.00h do 17.00h.
 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákovským vchodem, tedy vchodem od sportoviště.
 • Testování žáků bude probíhat každé pondělí a čtvrtek, a to formou neinvazivního antigenního testu s odběrem vzorku z přední části nosní dutiny.
  • nebude nutné testovat žáky, u kterých ještě nedoběhla lhůta 90 dní ode dne oznámení o pozitivním testu na COVID-19 (* tuto skutečnost musí zákonný zástupce žáka doložit písemným potvrzením od lékaře nebo identifikovatelnou kopií mailu, popřípadě SMS od systému chytré karantény či hygienické stanice)
  • na základě nařízení MŠMT je umožněna zákonným zástupcům žáků 1. až 3. tříd osobní přítomnost u testování jejich dítěte
 • Královehradecký kraj – Mateřské školy zahajují běžný provoz (žáci se netestují a nemají povinnost nosit roušku, personál tuto povinnost má)

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Kontaktní údaje

Původní webové stránky

Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny