Kategorie – Škola

 • Úvod
 • Kategorie – Škola

Požadavky na péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci níže uvedených institucí.

Školy určené pro děti zaměstnanců níže uvedených zaměstnavatelů – ZDE.

 • bezpečnostních sborů;
 • obecní policie;
 • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
 • příslušníci ozbrojených sil;
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
 • zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech
 • podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.
 • 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
 • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení;

Požadavky předávejte ve vyplněné tabulce, kterou si můžete stáhnout – ZDE.

Vážení rodiče uveřejňujeme zde část textu a příloh, který Vám výrazně usnadní konání v případě alergií… Škole již můžete dokladovat pomocí čestného prohlášení, viz. text níže.

Informace MZ

 1. V případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) si škola vyžádá od rodičů Čestné prohlášení, ke kterému rodič může, na základě svého rozhodnutí, přiložit kopii zprávy z odborné poradny, kam děti s tímto onemocněním docházejí.
 2. Kvalifikovanou informaci o začátku nemoci a ústupu symptomů (kašle) může podat jen rodič. Lékař nepotvrzuje bezinfekčnost před návratem do školy, nepřítomnost dítěte ve škole omlouvá jen rodič.

Zatímco na webu MŠMT pořád je „U chronicky nemocných dětí/žáků/studentů či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje dětem/žákům/studentům (případně jejich zákonným zástupcům) praktický lékař pro děti a dorost nebo jiný lékař, že se jedná o chronické příznaky (typické například pro alergické onemocnění). Po odevzdání lékařského potvrzení škole je dítěti/žáku/studentovi umožněn vstup do budovy školy.“

Vše výše uvedené je k dispozici i na https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/rada-vlady-pro-zdravotni-rizika-projednala-nova-pravidla-pro-karantenu-a-algoritmy-testovani/

Odkazy na dokumenty

DOBRÝ DEN KUKLENY

Ohlédnutí za proběhlým půl rokem očima ředitele školy…..čtěte ZDE.

INFORMACE A RADY PRO RODIČE
V OBDOBÍ KORONAVIROVÉ NÁKAZY

pro informaci klikni na formulář

Aktuality a  informace o základní škole a Mateřské škole Hradec Králové – Kukleny.

Základní škola a Mateřská škola Hradec Králové – Kukleny, Pražská 198
Pražská 198, 500 04 Hradec Králové 4
tel.: 495 535 592
email: zskukleny@zskukleny.cz

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Kontaktní údaje

Původní webové stránky

Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny