Organizace výuky v týdnu od 22. 2. do 26. 2. 2021

  • Úvod
  • >
  • 2021-2022
  • >
  • Organizace výuky v týdnu od 22. 2. do 26. 2. 2021

Žáci 1. a 2. třída
Ve škole jsou přítomni pouze žáci 1. a 2. ročníku. Všichni zúčastnění nosí po celou dobu pobytu ve škole roušku (díky, že každý žák má u sebe 2 – 3 roušky). Výuka probíhá dle prezenčního rozvrhu s omezením pro Tv a Hv. Po celou dobu zůstává zachována homogenita skupin, tj. v rámci ŠD a ŠJ se žáci nepotkávají s žáky jiné skupiny. Nařízeno povinné větrání o přestávkách a uprostřed hodiny.

Žáci 3. a 9. třída
Žáci 3. až 9. ročníku jsou vyučováni distančně a to podle distančních rozvrhů pro jednotlivé třídy. Žáci z distanční výuky mohou, po předchozí domluvě s vedoucí ŠJ, na oběd v čase od 12.35h do 12.50h. Všichni žáci 3. až 9. ročníku mají od 4. 1. automaticky odhlášené obědy!

ZŠ – II. stupeň
Zde jsou povoleny individuální konzultace. U konzultace může být přítomen jeden žák a jeho rodič.

Začátky vyučovacích hodin v distančním rozvrhu:
1.h – 8.00h – 8.45h
2.h – 9.00h – 9.45h
3.h – 10.00h – 10.45h
4.h – 11.00h – 11.45h
5.h – 12.00h – 12.45h

I. Stupeň + školní družina

otevřena ranní i odpolední družina

1.A……..p. Vejsová, p. Dragounová
1.B……..p. Bosáková, p. Zajacová
2.A……..p. Koudelová, p.Bejjani, p.Řehůřek

Žáci 1. a 2.A vstupují do budovy školy hlavním vchodem, žáci 1.B vcházejí do školní budovy vchodem ze školní zahrady.

Školní jídelna

Každá skupina se stravuje ve školní jídelně samostatně a to dle předem stanoveného časového rozpisu. Žáci sedí u stolu podle zasedacího pořádku, vždy maximálně po 4. Vyučující odcházejí na oběd společně se svou třídou, kde zajistí dětem „servis“ v souvislosti s vydáním oběda a předají žáky kolegyním ze školní družiny.

Současná situace a aktuální nařízení se v průběhu dní mohou samozřejmě měnit. Sledujte prosím proto naše webové stránky na kterých Vás o případných změnách budeme informovat.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny