Výchovný poradce

Výchovný poradce – Mgr. Michaela Hlavatá poskytuje poradenské služby v oblasti
profese a přijímacího řízení na SŠ, věnuje se procesu integrace žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami včetně integrace žáků nadaných, sociálně a kulturně
znevýhodněných, vykonává činnosti poradenské, informační a metodické, shromažďuje
veškerou písemnou dokumentaci, vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělání vyžaduje
zvláštní pozornost, zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb,
spolupracuje s učiteli, rodiči a dalšími poradenskými zařízeními v regionu.
Konzultační hodiny po vzájemné mailové domluvě. hlavata@zskukleny.cz

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny