Oznámení

OZNÁMENÍ O ZÁPISU DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Pro více informací klikněte – ZDE.

Požadavky na péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci níže uvedených institucí.

Školy určené pro děti zaměstnanců níže uvedených zaměstnavatelů – ZDE.

 • bezpečnostních sborů;
 • obecní policie;
 • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
 • příslušníci ozbrojených sil;
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
 • zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech
 • podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.
 • 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
 • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení;

Požadavky předávejte ve vyplněné tabulce, kterou si můžete stáhnout – ZDE.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Kontaktní údaje

Původní webové stránky

Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny