O nás

Naše mateřská škola je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Hradec Králové – Kukleny. Nachází se v klidné městské části Kukleny a je v dosahu městské dopravy. Byla postavena v roce 2011 jako samostatná budova, určena pro předškolní vzdělávání.

Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem a kapacitou 50 dětí. Má dvě oddělení pro děti zpravidla od 3 – 6 let. Oddělení pro mladší děti „Berušky“ a oddělení pro starší děti „Motýlky“. Vybavení odpovídá potřebám a počtu dětí a splňuje stanovené normy. Strava je dovážena z jídelny ZŠ Kukleny. V MŠ se připravují svačiny.

Mateřská škola je obklopena rozlehlou zahradou s travnatým povrchem. Součástí zahrady je mírný kopec, který využíváme během celého roku. V roce 2012 bylo na školní zahradě vybudováno dětské hřiště, vybavené pískovišti, průlezkami, skluzavkami a interaktivními prvky pro rozvoj dětí. Součástí zahrady jsou dopadové plochy. Celá zahrada je osázena stromy a keři. V roce 2017 byla zahrada obohacena o prvky environmentální výchovy.

Motto: „Pojďte děti, pojďte hned, objevíme celý svět.“

Naše mateřská škola umožňuje bohatý přírodní, kulturní, sportovní a společenský život plný českých tradic. Těchto podnětů využíváme v našem ŠVP a při plánování vzdělávací nabídky. Vycházíme z něj také v rámci spolupráce s rodiči. Naším záměrem je navázat s rodinou úzkou spolupráci. Každodenním kontaktem nabízíme rodičům poradenský servis v oblasti výchovy a snažíme se o navázání oboustranné důvěry. Rodiče mají možnost se s provozem a prostředím mateřské školy seznámit a aktivně se podílet na tvorbě a přípravě akcí školy.

Pořádáme:

 • výtvarné a tvořivé soutěže pro rodiče a děti
 • tématicky zaměřené dílny a zábavná odpoledne
 • mikulášskou nadílku
 • vánoční posezení s tvořivou dílnou
 • nadílka plnou vánočních dárků pro děti
 • velikonoční tvoření
 • karnevalový den
 • zahradní slavnost s opékáním buřtů
 • zpívání maminkám
 • oslavu dne dětí
 • výlety a exkurze
 • loučení a předškoláky – pasování na školáky, spacákovou noc
 • den otevřených dveří.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny