Kategorie – MŠ Plačice

 • Úvod
 • Kategorie – MŠ Plačice

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Informace pro rodiče k zápisu pro školní rok 2021/2022
do Mateřské školy Plačice, Ořechová 62, Hradec Králové

Vážení rodiče,

z důvodu trvajících protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 a na základě metodického doporučení MŠMT bude zápis pro školní rok 2021/22 probíhat s omezením fyzické přítomnosti rodičů a dětí v objektech mateřských škol.

Zápis dítětě do MŠ pro školní rok 2021/2022

Doporučujeme vám využít Elektronický předzápis. Usnadní a urychlí vám podání žádosti.

Jak postupovat:

 1. Zjistěte si svou spádovou mateřskou školu. Seznam spádových ulic všech mateřských škol naleznete na stránkách magistrátu města HK a na stránkách jednotlivých mateřských škol.
 2. Hlásit se můžete i do nespádové MŠ. Podejte si však dvě žádosti. Jednu do vámi vybrané nespádové MŠ a druhou do své spádové MŠ. V nespádové MŠ bude Vaše dítě podle platných přijímacích kritérií zařazeno až za děti spádové, a nemusí být proto z důvodu kapacity školy přijato. Jste-li rozhodnutí, že v případě přijetí oběma školami chcete nastoupit do vámi vybrané nespádové MŠ, oznamte tuto skutečnost e-mailem řediteli či ředitelce nespádové školy.
 3. Předzapište své dítě prostřednictvím webu www.elektronickypredzapis.cz. (postup popsán níže).

       Elektronický předzápis bude otevřen od 13. 4. 2021 do 14. 5. 2021

 • Pokud nemůžete použít Elektronický předzápis, využijte listinnou podobu Žádosti, která je ke stažení na webových stránkách školy. Žádost vytiskněte, vyplňte a podepište. Další postup je shodný.
 • Vyplněnou žádost (vytištěnou z webových stránek školy či vytištěnou prostřednictvím elektronického předzápisu) podepište.
 • Přiložte k žádosti povinné dokumenty:
 • Prostou kopii rodného listu
 • Potvrzení dětského lékaře (na zadní straně žádosti) o řádném očkování dítěte, případně, že je dítě proti nákaze imunní nebo že nemůže být očkováno z důvodu kontraindikace. Doporučujeme si návštěvu u lékaře předem domluvit telefonicky. Potvrzení o očkování nemusí předkládat zákonní zástupci dětí, které se do MŠ hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte dokládá zákonný zástupce pouze tehdy, rozhodne-li se pro individuální vzdělávání svého dítěte (bez pravidelné docházky do MŠ). Pokud není oznámení doručeno společně s žádostí, je rodič povinen doručit oznámení do školy dodatečně a to nejpozději do 31. 5. 2021.
 • Pokud má vaše dítě speciální vzdělávací potřeby a bylo již vyšetřeno v příslušném poradenském školském zařízení, můžete k Žádosti přiložit i toto Doporučení školského poradenského zařízení.
 • Doručení žádosti do MŠ:

Vyplněnou a podepsanou Žádost a dokumenty doručte do příslušné mateřské školy ve dnech 2. 5. až 16. 5. 2021.

Preferujeme následující způsoby:

 • Poštou na adresu Mateřská škola Plačice, Ořechová 62, 500 04 Hradec Králové
 • Datovou schránkou:  wv2mdpq2
 • Elektronicky na e-mail msplacice@skukleny.cz se zaručeným elektronickým podpisem.  POZOR! Nelze zaslat pouze prostý e-mail.
 • Osobním podáním v mateřské škole ve dnech 13. 5. 2021 od 15.00 do 17.00 hod a 14. 5. 2021 od 9.00 do 11.00 hod
 • Doplňující informace k zápisu: Pokud chcete škole sdělit další skutečnosti týkající se zápisu Vašeho dítěte do MŠ a nelze tyto informace uvést přímo do žádosti, použijte datovou schránku školy, případně e-mail MŠ Plačice msplacice@zskukleny.cz  V tomto případě již není vyžadován elektronický podpis.
 • Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo. Toto registrační číslo vám bude doručeno stejným způsobem, jakým byla doručena přihláška do MŠ.
 • Zákonní zástupci mohou po předchozí domluvě s vedoucí učitelkou školy Mgr. Ivanou Kohoutovou (msplacice@zskukleny.cz , tel.: 605 532 397) nahlédnout do spisu v úterý 25. 5. 2021 od 10:00 do 11:00 hod.
 • Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce školy ve středu 2. 6. 2021. Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.
 • Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat v úterý 22. 6. 2021 od 16:00 hodin ve třídě Sluníček v přízemí budovy MŠ.  Schůzka se koná bez přítomnosti dětí. Účast na schůzce je nutná. Pokud se schůzka nebude moci uskutečnit, například z důvodu přetrvávajícího omezení shromažďování, je stanoven náhradní termín schůzky na úterý 24. 8. 2021, čas a místo konání zůstávají stejné. Případnou nepřítomnost na schůzce omluvte e‑mailem nebo telefonicky.
 • Sledujte úvodní stranu www stránek školy www.zskukleny.cz, MŠ Plačice, kde bude případné oznámení o zrušení nebo potvrzení avizované schůzky.

Mgr. Ivana Kohoutová, MŠ Plačice

INFORMACE K ELEKTRONICKÉMU PŘEDZÁPISU

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy
můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na
informační stránku naší MŠ:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hk-placice

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk
vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ
stanoveným způsobem.

PLATBA ŠKOLNÉHO ZA MĚSÍC BŘEZEN 2021

V souladu s ustanovením § 6. odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví úplata za předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole v měsíci březnu 2021 takto:

 1. v případě obnovení provozu mateřské školy od 22. 3. 2021 je úplata za předškolní vzdělávání dětí stanovena ve výši 200,- Kč
 2. v případě obnovení provozu mateřské školy v měsíci dubnu 2021 je úplata za předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole v měsíci březnu prominuta

UČEBNICE ,,ZÁPIS JE TU“

Vzhledem k aktuální situaci nabízíme možnost bezplatného přístupu k interaktivní pracovní učebnici Zápis je tu až do 30. 4. 2021 – spustíte ji snadno zde. Publikace obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák, a je pomocníkem v přípravě na blížící se zápis do 1. ročníku ZŠ.

S předškoláky se dá jednoduše sdílet odkaz na konkrétní stránky nebo cvičení pomocí funkce sdílení odkazů – videonávod zde.

Velkou výhodou také je, že pedagogové i rodiče mohou z MIUč+ (multimediální interaktivní učebnice) až do 30. 4. 2021 zdarma tisknout dvoustrany i jednotlivá cvičení – videonávod zde.

Tištěná verze Zápis je tu je skladem na e-shopu.

INFORMACE O NAVÝŠENÍ PLATBY ŠKOLNÉHO NA šk. rok 2020/2021

Pro více informací klikněte -ZDE

Akce, archiv a informace o Mateřské škole Plačice.

Ořechová 62, 500 04 Hradec Králové – Plačice
tel: 725 818 397, email: msplacice@zskukleny.cz

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Kontaktní údaje

Původní webové stránky

Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny