Provozní info

Režim dne je uspořádán v jednotlivých třídách tak, aby umožňoval pružnost a přizpůsobení činností individualitám dětí a uspokojoval jejich potřeby. Respektuje zachování časového harmonogramu podávaných jídel.

Organizace dne v mateřské škole

6:30 – 7:00                 děti se scházejí ve třídě „Berušek“

7:00                             otevírá se třída „Motýlků“, v obou třídách volné hry podle zájmu dětí, didakticky zacílené skupinové činnosti individuální péče apod.

8:30 – 9:30                  ranní cvičení, hygiena, svačina

9:30 – 10:00               chvilka řízených činností 

10:00 – 12:00             hygiena, převlékání, pobyt venku

12:00 – 12:20             převlékání, hygiena, oběd

12:20 – 14:15             hygiena, odpočinek, četba, poslech hudby, klidné hry

14:15 – 14:45             hygiena, svačina

14:45 – 15:30             zájmové činnosti a hry v obou třídách, dle počasí pobyt venku

15:30                          uzavřena třída „Berušek“, přechod dětí do třídy „Motýlků“

16:30                          ukončení provozu a uzavření MŠ.

Co děti do MŠ potřebují:

bačkory (ne pantofle)

pohodlné oblečení do třídy

pyžamko na odpočinek

náhradní oblečení do tašky (spodní prádlo, triko, tepláky…)

převlečení na pobyt venku.

Dbejte prosím na to, aby děti měly v MŠ stále náhradní oblečení. Taktéž není vhodné, aby chodily ve stejném oblečení do třídy i na pobyt venku.

Nezapomeňte veškeré oblečení podepsat. Děkujeme.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny