Školní metodik prevence

Školní metodik prevence – Mgr. Lucie Šilhábelová poskytuje poradenské služby v
oblasti prevence rizikového chování pro učitele, rodiče, žáky. Podílí se na realizaci
aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu,
sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů
sebepoškozování a dalších typů rizikového chování. Spolupracuje s třídními učiteli při
zachycování varovných signálů spojených s rizikovým chováním, iniciuje schůzky s
třídním učitelem a dalšími pracovníky ŠPP. Koordinuje spolupráci školy s orgány státní
správy a odbornými pracovišti, které mají v kompetenci problematiku rizikového
chování.
Konzultační hodiny po vzájemné mailové domluvě. silhabelova@zskukleny.cz

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny