Pokyny k platbě

Stravné se platí bezhotovostně na účet školní jídelny číslo 27-320540217/0100


Variabilní symbol: je evidenční číslo – určí vedoucí školní jídelny


Konstantní symbol: 0308 – poštovní složenka, 0379 – hotovost, 0558 – příkaz k úhradě.


Pokud by stav konta neodpovídal ceně jedné celodenní stravy – nebude strava vydána.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny