Ceny obědů

Při nemoci strávníka je možné odebrat pouze první (neodhlášenou) stravu za sníženou cenu. Ostatní strava musí být odhlášena, jinak bude účtována plná cena stravy včetně režií.

VÝŠE STRAVNÉHO
Dítě 3 – 6 let:

  • přesnídávka
    • 8,00 Kč
  • oběd 23,00 Kč
  • svačina 8,00 Kč
  • celkem 39,00 Kč


Dítě 7 a více let:

  • přesnídávka 9,00 Kč
  • oběd 25,00 Kč
  • svačina 9,00 Kč
  • celkem 43,00 Kč


Strava na následující den musí být odhlášena nebo přihlášena DEN PŘEDEM do 10.00 hodin.
Stravu je možné přihlásit nebo odhlásit osobně, nebo telefonicky v MŠ.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny