Škola pro udržitelný život

Třída 9. A se tento školní rok účastní programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou SFŽP ČR. Začali jsme v říjnu ještě ve škole, těšili se na pobyt v Horním Maršově, ale celý projekt je bohužel v současnosti realizován pouze v rámci online hodin.

Projekt ŠUŽ dává možnost našim žákům se zamyslet nad tím, jak mohou oni přispět ke zlepšování životního prostředí a kvality života ve svém okolí. Studováním výpisků z archivu našeho města, o které se s nimi podělila místní občanka, se seznamují s bohatou historií Kuklen. Mohou se aktivně spolupodílet na vizi Kuklen, jak vidí toto místo za 10 let. S touto vizí pak seznámí i místní samosprávu. Projekt probíhá v několika předmětech najednou – v anglickém jazyce se žáci seznámili se slovní zásobou udržitelného života, shlédli zajímavá videa a odkazy o tom, jak každý na světě může přispět ke zlepšování životního prostředí. V dějepisu budou zpracovávat mapu Kuklen v 19. století a porovnávat ji s dnešní podobou. Jestli se vrátí do školy, projdou si i zajímavá místa naší obce v rámci hodin tělesné výchovy.

Prostřednictvím tohoto projektu se žáci učí důležitým dovednostem pro život, spolupracují spolu, s učiteli i místní komunitou a podporují tak udržitelný rozvoj místa, kde studují i žijí.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny