Škola pro udržitelný život

Třída 8. A

Třída 8. A se tento školní rok účastní programu Škola pro udržitelný život (ŠUŽ) ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou SFŽP ČR.

Letošním tématem je cirkulární škola (cirkulární ekonomika). Edukace žáků v oblasti ekologie, udržitelnosti a cirkulární ekonomiky je velmi důležitá. Projekt ŠUŽ dává našim žákům možnost zamyslet se nad tím, jak mohou přispět ke zlepšování životního prostředí a kvality života ve svém okolí. S tímto projektem pak seznámí i místní samosprávu.

Prostřednictvím tohoto projektu se žáci učí důležitým dovednostem pro život: spolupracují nejen mezi sebou, ale také s učiteli i místní komunitou a podporují tak udržitelný rozvoj místa, kde studují i žijí.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny