Platba školného

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny, Pražská 198

Pražská 198, 500 04 Hradec Králové – Kukleny, IČ 70886091

ID datové schránky wv2mdq2, tel. 725 818 397, email: msplaciceskukleny.cz

Informace pro rodiče

Platba školného MŠ Plačice

Částka k zaplacení:

  • platba 600,- Kč za 1 kalendářní měsíc
  • 11 plateb za školní rok (za červenec a srpen platba 600,- Kč)

Způsob placení:

  • do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce
  • platbu lze provést pololetně:

        září – prosinec ve výši 2 400,- Kč

        leden – srpen   ve výši 4 200,- Kč

Platba se provádí převodem z účtu nebo v hotovosti na přepážce komerční banky v Hradci Králové na účet školy.

Číslo účtu školy:

        78-754 854 0207/100

Variabilní symbol:

         bude přidělen vedoucí učitelkou MŠ

Do zprávy pro příjemce napište: školné MŠ a měsíce, za které platíte (např. 9 – 12/023).

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny