O nás

Naše mateřská škola je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Hradec Králové – Kukleny.

Nachází se v klidné krajové části města, v Plačicích. Je dostupná městskou hromadnou dopravou trolejbusem č. 3. Mateřská škola sídlí ve velké dvoupatrové budově, ve které je také pobočka Městské knihovny Hradec Králové.

Mateřská škola je obklopena rozlehlou zahradou s travnatým povrchem.

Ke hrám dětí slouží dvě pískoviště, průlezky, dětský vláček a domeček, skluzavka, houpadla a velká houpačka – hnízdo. Vše je zabezpečeno vhodnými dopadovými plochami. Dále je vybavena envirometálními prvky pro hru dětí – hmyzí pexeso, domeček s přírodninami, hmyzí hotel a beruškovník, Na zahradě roste množství ovocných a okrasných stromů, které využíváme k celoročnímu pozorování a seznamování se s přírodními cykly. Na podzim zde mouhou děti sbírat a ochutnávat ovocné plody.

Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem od 6.30 hod do 16. 30 hod., a má kapacitu 52 dětí. Do tříd jsou děti rozděleny podle věku na třídu ,,Sluníčka“, kde jsou děti ve věku 2,5 – 4,5 roku, a na třídu ,,Koťátka“ s dětmi ve věku 4,5 – 7 let. Individuální péče je věnována dětem s odkladem školní docházky a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Vybavení mateřské školy odpovídá počtu a potřebám dětí, vše je bezpečné a zdravotně nezávadné. Pravidelně jsou prováděny kontroly. Strava se do mateřské školy dováží ze školní kuchyně ZŠ Kukleny, v mateřské škole se připravují svačiny.

Cílem našeho vzdělávacího programu ,,Pohádková školka“ je učit děti poznávat svět kolem nás cestou přirozené výchovy, vést je k samostatnosti a zdravému sebevědomí. Děti v naší mateřské škole se učí spolupráci a empatii, učí se žít v kolektivu vrstevníků a nenásilně se do něj včleňovat. Při veškeré práci s dětmi usilujeme o jejich celkový fyzický i psychický rozvoj. Naší vizí je umožnit dětem prožít v naší mateřské škole aktivní a šťastné období, které je namotivuje k dalšímu poznávání a získávání nových schopností a dovedností.

Naše motto:

JSEM SAMOSTATNÝ A OTEVŘENÝ VŠEMU NOVÉMU

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny