Pedagogický sbor

Vedení školy a přidělení dalších funkcí

ředitel: Mgr. Martin Hušek
mail: husek@zskukleny.cz

zástupce ředitele školy: Mgr. Martin Špliňo
mail: splino@zskukleny.cz

hlavní koordinátorka ŠVP: Mgr. Jitka Pourová
mail: pourova@zskukleny.cz

výchovná poradkyně: Mgr. Michaela Hlavatá
mail: hlavata@zskukleny.cz

školní metodik prevence: Mgr. Lucie Šilhábelová
mail: silhabelova@zskukleny.cz

školní speciální pedagog: Mgr. Jitka Hušková
mail: huskova@zskukleny.cz

metodik ICT: Mgr. Petr Hochman
mail: hochman@zskukleny.cz

koordinátorka EVVO: Mgr. Dagmar Otčenášková
mail: otcenaskova@zskukleny.cz

předsedkyně ČMOS: Mgr. Jindra Koberová
mail: koberova@zskukleny.cz

hospodářka: Alena Poživilová
mail: pozivilova@zskukleny.cz

školník: Miloš Marek
mail: marek@zskukleny.cz

vedoucí ŠJ: Miroslava Voňková
mail: vonkova@zskukleny.cz

Učitelský sbor

Třídní učitelé – I. stupeň

1.A – Mgr. Jindra Koberová
2.A – Mgr. Ladislava Záňová
2.B – Mgr. Karolina Jiránková
3.A – Mgr. Anna Przechowská
4.A – Mgr. Zdena Štěpová
5.A – Mgr. Hana Jizbová

Třídní učitelé – II. stupeň

6.A – Mgr. Lucie Šilhábelová
6.B – Mgr. Hana Zaplatílková
7.A – Mgr. Jana Hrubá
7.B – Mgr. Petra Schnaubertová
8.A – Mgr. Věra Slavíčková
8.B – Mgr. Tereza Kadečková
8.C – Mgr. Michaela Hlavatá
9.A – Mgr. Dagmar Otčenášková
9.B – Mgr. Jitka Hušková

Netřídní učitelé

Mgr. Martin Hušek – ŘŠ
Mgr. Martin Špliňo – ZŘŠ
Mgr. Zdena Cestrová
Mgr. Šárka Hápová
Mgr. Petr Hochman
Mgr. Romana Hýblová
Mgr. Jarmila Rufertová
Mgr. Michal Herink
Bc. Lukáš Kapitán

Asistent pedagoga, školní asistent:

Mgr. Jana Schovancová
Mgr. Táňa Drahokoupilová
Mgr. Anežka Dragounová
Mgr. Petr Hájek
Bc. Jan Moudrý
Robin Řehůřek
Jitka Píchová
Kateřina Jiroutová
Kateřina Marečková

Školní psycholog

Mgr. Veronika Klímová

Vychovatelky ŠD:

Marcela Koudelová – vedoucí ŠD
Mgr. Zuzana Bosáková
Markéta Zajacová
Judita Vejsová

Školní poradenské pracoviště

Pracovníci:

ředitel školy: Mgr. Martin Hušek
zástupce ředitele školy: Mgr. Martin Špliňo
výchovný poradce: Mgr. Michaela Hlavatá
školní metodik prevence: Mgr. Lucie Šilhábelová
školní speciální pedagog: Mgr. Jitka Hušková
školní psycholog: Mgr. Veronika Klímová

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny