Pedagogický sbor

Vedení školy a přidělení dalších funkcí

ředitel: Mgr. Martin Hušek
mail: husek@zskukleny.cz

zástupce ředitele školy pro I. a II.st.: Mgr. Martin Špliňo
mail: splino@zskukleny.cz

zástupce ředitele školy pro I.st.: Mgr. Zdenka Štěpová
mail: stepova@zskukleny.cz

hlavní koordinátor ŠVP: Mgr. Lukáš Kapitán
mail: kapitan@zskukleny.cz

výchovná poradkyně: Mgr. Michaela Hlavatá
mail: hlavata@zskukleny.cz

školní metodik prevence: Mgr. Lucie Šilhábelová
mail: silhabelova@zskukleny.cz

školní speciální pedagog: Mgr. Jitka Hušková
mail: huskova@zskukleny.cz

metodik ICT: Mgr. Petr Hochman
mail: hochman@zskukleny.cz

technik IT: Mgr. Lukáš Kapitán
mail: kapitan@zskukleny.cz

koordinátorka EVVO: Mgr. Martin Hušek
mail: husek@zskukleny.cz

předseda ČMOS: Mgr. Michal Herink
mail: herink@zskukleny.cz

hospodářka: Alena Poživilová
mail: pozivilova@zskukleny.cz

školník: Miloš Marek
mail: marek@zskukleny.cz

vedoucí ŠJ: Vojtěch Jaroš
mail: jidelna@zskukleny.cz

koordinátor – cizinci: Mgr. Jitka Hušková
mail: huskova@zskukleny.cz

koordinátor asistentů pedagoga: Mgr. Jitka Hušková
mail: huskova@zskukleny.cz

koordinátoři – nadaní žáci:
Mgr. Vojtěch Jedlička – mail: jedlicka@zskukleny.cz
Mgr. Zdena Cestrová – mail: cestrova@zskukleny
Kateřina Marečková – mail: mareckova@zskukleny.cz

koordinátoři formativního hodnocení:
Mgr. Hana Zaplatílková – mail: zaplatilkova@zskukleny.cz
Mgr. Petra Schnaubertová – mail: schnaubertova@zskukleny.cz
Mgr. Tereza Hálková – mail: halkova@zskukleny.cz

Učitelský sbor

Třídní učitelé – I. stupeň

1.A – Mgr. Ladislava Záňová
2.A – Mgr. Hana Jizbová
3.A – Mgr. Martina Karasová
4.A – Mgr. Zdenka Štěpová
5.A – Mgr. Anna Przechowská

Třídní učitelé – II. stupeň

6.A – Mgr. Tereza Hálková
6.B – Mgr. Michaela Hlavatá
7.A – Mgr. Michal Herink
7.B – Mgr. Jitka Hušková
7.C – Mgr. Petr Hochman
8.A – Mgr. Lucie Šilhábelová
8.B – Mgr. Hana Zaplatílková
9.A – Mgr. Jana Hrubá
9.B – Mgr. Petra Schnaubertová

Netřídní učitelé

Mgr. Martin Hušek – ŘŠ
Mgr. Martin Špliňo – ZŘŠ
Mgr. Šárka Hápová
Mgr. Romana Hýblová
Mgr. Vojtěch Růžička
Bc. Denis Mička
Mgr. Vojtěch Jedlička
Mgr. Zdena Cestrová
Mgr. Lukáš Kapitán
Mgr. Karolína Jiránková
Mgr. Dagmar Otčenášková
Mgr. Lucie Ondrová
Mgr. Věra Slavíčková
Mgr. Jan Moudrý

Asistent pedagoga, školní asistent:

Adam Cvrček
Mgr. Lucie Ondrová
Mgr. Táňa Drahokoupilová
Kateřina Marečková
Mgr. Sandra Záňová
Lucie Sulková
Jitka Píchová
Kateřina Jiroutová

Školní psycholog

Mgr. Veronika Klímová

Vychovatelky ŠD:

Marcela Koudelová – vedoucí ŠD
Mgr. Zuzana Bosáková
Markéta Zajacová
Judita Vejsová

Školní poradenské pracoviště

Pracovníci:

ředitel školy: Mgr. Martin Hušek
zástupce ředitele školy: Mgr. Martin Špliňo
výchovný poradce: Mgr. Michaela Hlavatá
školní metodik prevence: Mgr. Lucie Šilhábelová
školní speciální pedagog: Mgr. Jitka Hušková
školní psycholog: Mgr. Veronika Klímová

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny