Aktuality

Základní informace k otevření MŠ od 12. 4. 2021:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN), které umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřských školách:
 dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
 dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Osoby s příznaky infekčního nemocnění nemohou do školy vstoupit.

Děti v mateřské škole nejsou povinné nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu .

Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna pravidelným testováním.

Testování bude probíhat dvakrát týdně v areálu MŠ. Testování bude provádět zákonný zástupce dítěte.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Není možné použití vlastního testu, případně testování dítěte doma.

Další informace k testování Vám zašleme v dohledné době.

Veškeré veřejně dostupné informace najdete na webu MŠMT:  https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

PLATBA ŠKOLNÉHO ZA MĚSÍC BŘEZEN 2021

V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví úplata za předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole za měsíc březen 2021 takto:

  1. v případě obnovení provozu mateřské školy od 22. 3. 2021 je úplata za předškolní vzdělávání dětí stanovena ve výši 200,- Kč
  2. v případě obnovení provozu mateřské školy v měsíci dubnu 2021 je úplata za předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole v měsíci březnu prominuta

Pracovní učebnice pro předškoláky

Vzhledem k aktuální situaci nabízíme možnost bezplatného přístupu k interaktivní pracovní učebnici Zápis je tu až do 30. 4. 2021 – spustíte ji snadno zde. Publikace obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák, a je pomocníkem v přípravě na blížící se zápis do 1. ročníku ZŠ.

S předškoláky se dá jednoduše sdílet odkaz na konkrétní stránky nebo cvičení pomocí funkce sdílení odkazů – videonávod zde.

Velkou výhodou také je, že pedagogové i rodiče mohou z MIUč+ (multimediální interaktivní učebnice) až do 30. 4. 2021 zdarma tisknout dvoustrany i jednotlivá cvičení – videonávod zde.

Tištěnou verzi Zápis je tu máme skladem na našem e-shopu.

nb

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Kontaktní údaje

Původní webové stránky

Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny