Družina

Zde najdete jednotlivá oddělení:
1. oddělení (přízemní budova u vchodu do ŠD)
p. vych. Zuzana Bosáková
e-mail: bosakova@zskukleny.cz

2. oddělení (přízemní budova u vchodu do ŠD)
p. vych. Markéta Zajacová
e-mail: zajacova@zskukleny.cz
3. oddělení (hlavní budova)
p. vych. Judita Vejsová
e-mail: vejsova@zskukleny.cz

4. oddělení (hlavní budova)
p. vych. Marcela Koudelová
e-mail: koudelova@zskukleny.cz

PROVOZ
RANNÍ DRUŽINA – provoz denně 6:00 – 8:00 hod.
ODPOLEDNÍ DRUŽINA – provoz denně 11:30 – 17:00 hod.

Telefonní číslo ŠD

702 004 334

PLATBA ŠD

 1. pololetí: září až prosinec – 800 Kč (splatnost 30. 9.)
 2. pololetí: leden až červen – 1200 Kč (splatnost 31. 1.)
  číslo účtu: 78-7548540207/0100
  variabilní symbol: přidělí vychovatelka během září

ODCHODY DĚTÍ ZE ŠD

 • dle uvedení v Zápisním lístku
 • dítě, které chodí samo ze ŠD a potřebuje odejít v jinou dobu, než má uvedeno v
  Zápisním lístku, musí mít napsaný lístek – jméno, datum, čas odchodu, podpis
  rodičů
 • po telefonu nebude dítě uvolněno!

Vnitřní řád školní družiny

Směrnice ředitele školy – platba

Provozní řád školní družiny

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny