Družina

1. oddělení (hlavní budova školy)
p. vych. Marcela Koudelová
tel.: 702 004 335

2. oddělení (hlavní budova školy)
p. vych. Judita Vejsová
tel.: 702 004 335

3. oddělení (přízemní budova u vchodu do ŠD)
p. vych. Zuzana Bosáková
tel.: 607 506 993

4. oddělení (přízemní budova u vchodu do ŠD)
p. vych. Markéta Zajacová
tel.: 607 506 993

PROVOZ
RANNÍ DRUŽINA – provoz denně 6:00 – 7:45

ODPOLEDNÍ DRUŽINA – provoz denně 11:30 – 17:00

PLATBA ŠD
1. pololetí: září až prosinec – 800 Kč (splatnost 30. 9.)
2. pololetí: leden až červen – 1200 Kč (splatnost 31. 1.)
číslo účtu: 78-7548540207/0100
variabilní symbol: přidělí vychovatelka během září

ODCHODY DĚTÍ ZE ŠD
– dle uvedení v Zápisním lístku
– dítě, které chodí samo ze ŠD a potřebuje odejít v jinou dobu, než má uvedeno v zápisním lístku, musí mít napsaný lístek – jméno, datum, čas odchodu, podpis rodičů.
po telefonu nebude dítě uvolněno!

Vnitřní řád školní družiny

Směrnice ředitele školy – platba

Provozní řád školní družiny

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny