Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog – Mgr. Jitka Hušková vykonává činnosti zaměřené na
odbornou podporu integrovaných žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a všech
ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na
krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Nabízí spolupráci pedagogům.
Konzultační hodiny po vzájemné mailové domluvě. huskova@zskukleny.cz

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny