Proč Kukleny ?

PROČ DO KUKLEN

Je tvojí prioritou informatika?

Pak u nás od 5. třídy najdeš látku informatiky v každém ročníku. A v budoucnu nejen od 5. třídy.

Je pro tebe důležitá demokracie, samostatnost a schopnost formulovat své názory?

Vedle vyučovacích hodin budeš mít zvýšenou možnost během etické výchovy (1. – 9. třída) nebo jako zástupce své třídy v Žákovském parlamentu.

Je pro tebe jedničkou cizí jazyk?

První kroky můžeš v Aj činit již v první třídě. Od 7. třídy budeš volit mezi druhým jazykem Nj x Rj. Výukou tě budou po celou dobu provázet aprobovaní učitelé.

Chceš zpívat, hrát na kytaru a flétnu?

Čeká na tebe 7 kroužků, které vedou vyučující s „profesionálními dovednostmi“.

Vnímáš učení jako celoživotní proces?

Zvýšit efektivitu tvého učení ti pomohou tvoji vyučující, kteří se pravidelně vzdělávají v technikách formativního hodnocení.

Řídíš se heslem: řemeslo má zlaté dno?

V rozvrhu máme zakomponovanou výuku v dílnách, školní kuchyni nebo s jehlou v ruce. Odpoledne můžeš zamířit na keramiku, modelářský kroužek či ke stavebnicím LEGO.

Sportuješ? Pak jsi u nás správně.

Využíváme unikátní prostory sportovní haly, historické tělocvičny i venkovního hřiště. V 6. třídě nasazujeme do rozvrhu 3 hodiny Tv. V 8. a 9. třídě lze navštěvovat volitelné sportovní hry. Nachystána je řada kroužků: florbal, volejbal, gymnastika, golf. Nabídku rozšiřují i TJ u nás působící: basketbal, badminton, nebeský tanec, žongléři. Partnerskými organizacemi školy jsou FbC HK – florbal a Slávie HK – fotbal.

Do školy dojíždíš?

Družina otevřena od 6.00 do 17.00. Škola otevřena od 7.15 pro žáky II. stupně. Konec vyučování je nejpozději ve 14.30.

Potřebuješ se látku doučit nebo se připravit k přijímacím zkouškám?

Ráno vytvořena možnost samostudia nebo konzultace s vyučujícím. Volitelný předmět i kroužek tě mohou vést k přijímacím zkouškám. Doučování v rámci projektu Šablony tě vrátí do hry, nejenom v matematice.

Cirkulární škola

Preferuješ udržitelný život?

Máme statut fairtradové školy, usilujeme o statut cirkulární školy, angažovaní jedinci se mohou přidat k ekoaktivistům.

Cirkulární ekonomika

Oproti běžnému lineárnímu hospodaření s materiály, či výrobky (výroba, použití, likvidace) se snažíme postupnými kroky na ZŠ Kukleny plnit zásady cirkulární školy (školy udržitelného rozvoje). Princip cirkulární ekonomiky je založen na znovu využívání a recyklaci výrobků, či materiálů. Na rozdíl od lineárního hospodaření, kdy je výrobek (materiál) pouze využit a vyhozen, v cirkulární ekonomice jsou výrobky opět přetvořeny, opraveny nebo recyklovány a zase používány. Tím dochází k šetření surových materiálů, energií, ochraně životního prostředí a zvýšení soběstačnosti. Celý tento princip je ilustrován na přiloženém obrázku.

Realizované kroky:

Třídíme do sběrných nádob (cesta započata, u konce ještě nejsme – ve 100% vždy neodpovídá obsah nádoby, tříděné komoditě): papír, zvlášť karton , plasty, elektroodpad, baterie, tonery.                       Využíváme recyklovaný papír české výroby. Z recyklovaného papíru máme sešity, žákovskou knížku, čtvrtky, barevné papíry a část papírů do tiskáren.

Připravujeme kroky, jak k CE přiblížit školní jídelnu, jak rozšířit sbírané komodity, jak využít část plastů. Označení cirkulární škola je náš cíl, chceme vše dělat doopravdy a ideálně všichni. I v této oblasti nabízíme nástavbu: kroužek SEVERU (regionální garant ekologické výchovy) se sídlem u nás.

Zdroj: KOKOZA, o. p. s.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny