Proč Kukleny ?

PROČ DO KUKLEN

Chceš vidět jak vypadá naše škola ?

Objev naši školu prostřednictvím virtuální prohlídky a prozkoumej naše moderní učebny, sportovní vybavení, technické vybavení, vnitřní a vnější prostory školy.

Je tvojí prioritou informatika?

Informatiku učíme ve 4., 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku. Čekají na tebe profesionálové v oboru. Škola je vybavena stavebnicemi Lego Spike, programovatelnými ozoboty, stavebnicemi Fischer elektronik, stavebnicemi Boffin. Ve školním roce 2022/23 dokončíme učebnu virtuální reality. V nabíjecích skříních na tebe čeká dostatečné množství přenosné techniky, která je využívána ve vyučovacích hodinách.

Je pro tebe důležitá demokracie, samostatnost a schopnost formulovat své názory?

Vedle vyučovacích hodin budeš mít zvýšenou možnost během etické výchovy (1. – 9. třída) – v pondělí první vyučovací hodinu s třídním učitelem. Diskutovat můžeš také jako zástupce své třídy v žákovském parlamentu.

Je pro tebe jedničkou cizí jazyk?

První kroky můžeš v Aj činit již v první třídě. V 7. třídě si budeš volit druhý cizí jazyk, nabízíme němčinu nebo ruštinu. V osmé třídě tě čeká „výtvarná výchova“ vyučovaná v angličtině a podporující konverzaci v cizím jazyce.  Výukou tě budou po celou dobu provázet aprobovaní učitelé.

Chceš zpívat, hrát na kytaru a flétnu?

Čekají na tebe kroužky, které vede vyučující s „profesionálními dovednostmi“.

Vnímáš učení jako celoživotní proces?

Zvýšit efektivitu tvého učení ti pomohou tvoji vyučující, kteří se pravidelně vzdělávají v technikách formativního hodnocení. V početných třídách máme snahu na český jazyk a matematiku nasazovat do tandemu druhého učitele.

Řídíš se heslem: řemeslo má zlaté dno?

Nebo chceš být chirurgem a jemná motorika je pro tebe důležitá? V rozvrhu máme zakomponovanou výuku v dílnách, školní kuchyni nebo s jehlou v ruce. Vedle „kladiv a pilek“ na tebe budou čekat i stavebnice firem Merkur, Walachia…

Odpoledne lze navázat a zamířit na keramiku, modelářský kroužek či ke stavebnicím LEGO.

Sportuješ? Pak jsi u nás správně.

Využíváme unikátní prostory sportovní haly, historické tělocvičny i venkovního hřiště. V 6. třídě nasazujeme do rozvrhu 3 hodiny Tv. V 8. a 9. třídě lze navštěvovat volitelné sportovní hry. Nachystána je řada kroužků: florbal, volejbal, golf, aerobik, pohybovky. Nabídku rozšiřují i TJ u nás působící: florbal, basketbal, badminton, nebeský tanec, žongléři. Partnerskými organizacemi školy jsou FbC HK – florbal a Slávie HK – fotbal.

Do školy dojíždíš?

Družina je k dispozici od 6:00 do 17:00. Škola je otevřena pro žáky II. stupně od 7:15. Konec vyučování je nejpozději ve 14.30.

Potřebuješ se látku doučit nebo se připravit k přijímacím zkouškám?

Ráno máš možnost samostudia nebo konzultace s vyučujícím. Volitelný předmět i kroužek tě mohou vést k přijímacím zkouškám. Doučování v rámci projektu Šablony tě vrátí do hry v matematice.

Cirkulární škola

Preferuješ udržitelný život?

Máme statut fairtradové školy, usilujeme o statut cirkulární školy.

Cirkulární ekonomika

Oproti běžnému lineárnímu hospodaření s materiály či výrobky (výroba, použití, likvidace) se snažíme postupnými kroky na ZŠ Kukleny plnit zásady cirkulární školy (školy udržitelného rozvoje). Princip cirkulární ekonomiky je založen na znovu využívání a recyklaci výrobků či materiálů. Na rozdíl od lineárního hospodaření, kdy je výrobek (materiál) pouze využit a vyhozen, jsou v cirkulární ekonomice výrobky opět přetvořeny, opraveny nebo recyklovány a zase používány. Tím dochází k šetření surových materiálů, energií, ochraně životního prostředí a zvýšení soběstačnosti. Celý tento princip je ilustrován na přiloženém obrázku.

Realizované kroky:

Třídíme do sběrných nádob (cesta započata, u konce ještě nejsme – ve 100% vždy neodpovídá obsah nádoby tříděné komoditě): papír, zvlášť karton, plasty, zvlášť plast s označením 04, elektroodpad, baterie, tonery, sklo, tenkostěnné obaly a železo. Na škole využíváme recyklovaný papír české výroby. Z recyklovaného papíru máme sešity, žákovskou knížku 1. a 2. třídy, čtvrtky, barevné papíry a část papírů do tiskáren.

Realizujeme kroky, jak k CE přiblížit školní jídelnu, jak rozšířit sbírané komodity, jak využít část plastů. Označení cirkulární škola je náš cíl, chceme vše dělat doopravdy a ideálně všichni. I v této oblasti nabízíme nástavbu: kroužek SEVERU (regionální garant ekologické výchovy) se sídlem v naší školní budově.

Zdroj: KOKOZA, o. p. s.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny