Fairtradová škola

Chceme být Fairtradová škola

Naše škola usiluje o titul Fairtradové škola. Tento titul je součástí kampaně Fairtradová města – mezinárodní iniciativy označování míst, kde je podporován fair trade. Chcem se zapojit do kampaně a podporovat osvětu v oblasti fair trade a podporovat prodej fairtradových produktů. Podrobnější informace jsou na oficiálním webu kampaně Fairtradové školy.

Co je to fair trade?

Spravedlivý obchod neboli fair trade je způsob obchodu, který dává možnost pěstitelům, řemeslníkům a zaměstnancům v zemích Afriky, Asie a Jižní Ameriky prožít důstojný život. Fair trade nabízí producentům takové obchodní podmínky při prodeji plodin a výrobků, aby se uživili vlastní prací a plánovat svou budoucnost. Spotřebitelům pak fair trade dává šanci zapojit se prostřednictvím nákupu do snižování světové chudoby. Fairtradové výrobky jsou označeny logem Fair trade a daji se koupit ve většině obchodních řetězců. Chce to jen trochu hledat nebo se zeptat. Protože se jedná o exotické komodity, můžete sehnat čokoládu, kakao, banány, čaj a především kávu, ale i bavlněná trička a další věci. Cena fairtradových výrobku je vyšší, než cena standartního zboží, protože v sobě obsahuje příplatek, který jde přímo k farmářům a řemeslníkům do zemí globálního jihu. Více informací najdete ZDE.

Co máme v plánu?

  • uspořádat na škole ochutnávku fairtradových produktů
  • začlenit globální rozvojová témata do výuky
  • šiřit informace o fair trade
  • zorganizovat osvětovou akci na podporu fair trade
  • možnost zakoupit fairtradové produkty ve škole

Deklarace podpory Fairtrade

ZŠ Kukleny se hlásí k zodpovědné spotřebě. Zde si můžete přečíst deklaraci podpory Fairtrade.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny