Zápisy

ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 18. 12. 2019

Přítomni:                   zástupci 4. – 9. tříd
Předsedající:             Norbert Kodym, 9. A
Přísedící:                    ŘŠ Martin Hušek

Program:

 • Zhodnocení Mikulášské nadílky a Mikulášského disca (1. stupeň, MŠ Markova, MŠ Antonie). Spokojenost, připomínka: během soutěží v tělocvičně se někteří žáci dostali na start vícekrát, někteří vůbec (v příštích letech se pokusíme ovlivnit).
 • Do příštího sezení parlamentu, ve svých třídách, zástupci prodiskutují částku, kterou třídní kolektivy, ze svého zisku z Jarmarku, jsou připraveny zaslat na „charitu“ (0 – 100%). Peníze předají paní Poživilové. Třídy vyberou nadaci – organizaci, které chtějí zaslat finanční prostředky. O vybrané organizaci zjistí zástupce ŽP základní informace, organizaci představí na příštím zasedání ŽP. Podle vybrané částky, podpoříme jednu nebo dvě sdružení.
 • Práce ve skupinách. Vypracováván organizační záznam proběhlých akcí – Mikuláš, Sběr pro charitu. Základní myšlenková příprava na akce budoucí: Florbalový turnaj, Barevné dny, Den bez mobilu.

Zapsal: Ondřej Veselý

Zasedání žákovského parlamentu ze dne 27. 11. 2019

Přítomni:                     zástupci 4. – 9. tříd
Předsedající:               Norbert Kodym, 9. A
Přísedící:                     ŘŠ Martin Hušek

Program:

 • Zhodnotili jsme sběr oblečení. Množství v charitě dělalo radost. O „hromadu oblečení“ se postaralo 11 aktivních účastníků. Počet zapojených rodin hodnotíme jako náš organizační neúspěch.
 • 12. 2019 – žáci 9. tříd zorganizují Mikulášskou nadílku (1. stupeň, MŠ Markova, MŠ Antonie). Vybraní členové žákovského parlamentu připraví na čertovskou diskotéku. Koordinátor Norbert Kodym se domluví s vyučujícími 1. stupně..
 • Jarmark organizován 13. 12. od 13.00 – 17.00, účast po ukončení výuky dobrovolná. První dvě hodiny v pátek probíhají podle rozvrhu, poté následují dílny. Dílen se budou moci zúčastnit nejen žáci (zápis v Červené hale), ale i senioři (zápis v knihovně na Pražské ulici).
 • Peníze z vánočních dílen půjde na charitu 0 – 100% výdělku podle domluvy ve třídách. V loňském roce jsme výtěžek akce zaslali na konto Kapky naděje.
 • Návrh akcí školní rok 2019 – 20: září: Pěšky do školy, říjen: Víš, co jíš, listopad: charita – sběr oblečení, prosinec: Mikuláš, diskotéka, leden: akce pro spádové školy, únor: barevné dny, březen: Den bez mobilů, duben: Den naruby, květen: dětský den, sportovní den, červen: Pěšky do školy + Víš co jíš – příprava

Zapsal: Ondřej Veselý

Zasedání žákovského parlamentu 5. 11. 2019

Přítomni:                     zástupci 4. – 9. tříd
Předsedající:               Norbert Kodym, 9. A
Přísedící:                     ŘŠ Martin Hušek

Program:

 • 15. 11. 2019 sběr oblečení pro charitu, završen akcí pro žáky osmých tříd 18.11.2019 zrealizují studenti Filozofické fakulty UHK – první vyučovací hodina – malá tělocvična. Charita má zájem o toto oblečení: chlapecké oblečení, pánské mikiny, rifle, trička, zimní bundy, boty, košile, spacáky a deky.
 • Přehled žáků, kteří nemají zamčeny šatní skříňky. Členové ŽP požádají jmenované o nápravu.
 • Zástupci 9. tříd na příštím sezení (27. 11.) předají „personální obsazení“ Mikuláše
 • Nedotažen seznam měsíčních akcí na školní rok 2019 – 2020. Situace bude využita k tvorbě, prohloubení komunikačních „kanálů“ mezi zástupci ŽP. S cílem 27. 11. představit funkční návrh. Koordinátory Norbert Kodym a Bára Hradilová.

Zapsala: Barbora Jičínská a Samuel Rybín

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 5. ZASEDÁNÍ 22. 3. 2019

Přítomni: ŘŠ, zástupci tříd.

Projednávané body:

 • Elektronická žákovská knížka. V danou chvíli škola neuvažuje, uvažováno o jiném formátu ŽK v papírové podobě (např. obohacena o plánovací kalendář), jedním z důvodů je i fakt, že ne všechny rodiny žáků ZŠ Kukleny mají trvalý přístup k internetu. Od září 2019 bude snaha zavést elektronickou třídní knihu.
 • Třídění odpadů – chráněná dílna DANETA již pro nás vytvořila vnitřky separačních nádob. Třeba vybrat, ve všech třídách, ze svého středu 3 zodpovědné žáky – žákyně, kteří se budou starat o sběrné nádoby a šířit myšlenky správné recyklace (např.do kontejnerů patří prázdné obaly)
 • Ovoce do škol – pokud nemám zájem – neberu si. U výdejného místa koš na potraviny, o které ve třídách není zájem.
 • Kázeňské sešity – nápady z brainstormingu překlopit do vlastních realizací..
 • Papírové ručníky do tříd – po dodání výrobků, dojde k instalaci.
 • 3. – 30.4. oprava chodníků u klubu a respiria I. stupně – omezení provozu
 • Dotaz na mobily o přestávce – brání komunikaci. – Pokud práce s mobilem nebude na úkor přípravy na výuku, navštěvovány budou vhodné stránky – pak vedení školy nemá problém s jejich používáním o přestávkách.
 • Zástupci tříd předají ŘŠ informaci, kdy informují své třídy o probíraných bodech v ŽP
 • Připomínkováno výrazné šeredění s toaletním papírem na toaletách
 • Vícedenní výlety – toto je forma odměny = pokud třída splní své základní povinnosti – nezapomínám učební pomůcky, pracuji v hodině, chodím včas, není problém s mobilním telefonem – pak se můžeme bavit o odměně (hodně štěstí).
 • 6. A – žádost o posun projektoru – bude v řešení.
 • Děkovný certifikát od Kapky naděje na nástěnce ŽP.

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 2. ZASEDÁNÍ 16. 11. 2018

Přítomni: ŘŠ, zástupci tříd. Omluveni zástupci 9. tříd (prezentační akce k volbě povolání)

Projednávané body:

Obsazení rolí.
Dvojice předsedajících bude zvolena ze zástupců 9. tříd. Předáním informace žákům 9. tříd pověřen Norbert Kodym.
Zapisovatel: Pavla Hetešová, Jan Chmelík
Časoměřič: Marek Vyleťal
Rychlá spojka: Samuel Rybín, Nela Hrudková

Dotazy ze tříd

 • 7.A Více sportovních turnajů
 • ZŠ Kukleny jsou na stupni vítězů, mezi hradeckými školami, v množství přihlášených turnajů. O dalších „kláních“ rozhodují dosažené výsledky. Okrskové kolo – okresní – regionální…..
 • 8.B Interaktivní tabule v 8.třídách
  Během následujících dvou až tří měsíců budou obě třídy osazeny novou technikou – interaktivní tabule, interaktivní projektor, reproduktory, počítač
 • Vodácký kurz
  Pro uskutečnění akce je třeba splnit tři podmínky. První: kolegyně Hápová musí být ochotna věnovat svůj čas organizaci. Druhá: přihlásit se musí dostatečný počet zájemců, aby se kurz zaplatil. Třetí: dostatek předepsaných instruktorů na počet dětí je další podmínkou podmiňující konání akce.
 • Automat na housky
  Tato aktivita (předpokládaný počet denně odebraných housek) ekonomicky nevychází dobře.
 • 6.B, 7.B Papírové ubrousky ve třídách
  Během měsíce listopadu bude vytipováno několik tříd, kde dojde v měsíci prosinci k osazení setu. Po třech měsících dojde k vyhodnocení. Pokud žáci „ustojí“ tuto službu bude škola osazena papírovými ubrousky. Pro toalety se bude hledat nejlepší technické řešení.
 • 7.B Hodiny
  ŘŠ, potažmo škola, dostal sadu hodin darem. Většina učeben školy by během týdne měla býti dovybavena hodinami.
 • 6.B Interaktivní tabule
  Vdanou chvíli provozní rozpočet školy nedovoluje investici do této techniky. Pokud nákup bude realizován z prostředků školy, tak nejdříve v druhé polovině roku 2019. Dřívější realizaci by mohlo napomoci získání „sponzorských“ finančních prostředků nebo nalezení a úspěšné splnění podmínek „některého“ z projektů – jako se podařilo při vybavování technikou v 8.třídách.

ZÁSTUPCI TŘÍD V ŽÁKOVSKÉM PARLAMENTU

TŘÍDAZÁSTUPCI
4.A          Samuel Rybín  Lukáš Rada
5.A         Anna Křížová  Daniela Hrudková
6.A         Simona Hrubešová   Tran Thi Nguyen Thuong
6.B         Pavla Hetešová    Štěpán Sehnoutek
7.A        Marek Vyleťal    David Lehký
7.B        Jan Chmelík    Nela Hrudková
8.A        Tereza Krtková    Norbert Kodym
8.B        Bára Hradilová    Ema Půlpánová
9.A       Martin Kukla    Jan Dymeš
9.B       Viktorie Kubcová    Jiří Podroužek

Informace od ŘŠ

 • Počínaje prosincem budou sběry papíru každý měsíc. Změní se forma odměňování. Dřívější systém – finanční odměna pro tři nejlepší třídy nahrazena: každá třída obdrží odměnu, která se bude rovnat 15% částky, kterou třída vydělala Spolku množstvím svého sběru.
 • Přechod. Bezpečnost cesty do školy zvýší návyk: přecházet pouze na označeném přechodu. Před vstupem na přechod navázat oční kontakt s řidičem zastavujícího či jedoucího auta a poté teprve vstoupit.
 • MS ve florbale. Škola se zapojila do programu, na jehož základě získala 20 volných vstupenek na dopolední program MS v O2 aréně 4.12. Zástupci ŽP během týdne dodají seznam zájemců, ze kterých bude vybrána skupina, kterou je třeba odměnit za práci, ochotu, aktivitu a chování ve škole.
  Podmět pro členy ŽP, pokud po diskuzích se spolužáky ve svých třídách se dokážete domluvit na nastolení pravidel, která povedou k poklesu kázeňských opatření, k vyšší ochotě pracovat v hodinách, ke změně myšlení: zatím energie investována spíše do vymýšlení důvodů, proč daný úkol nelze splnit než jak to udělat, aby byl splněn. Pokud se vám podaří (tak ocení všichni aktéři vzdělávacího procesu: žáci – rodiče – učitelé) a zároveň budou uvolněny finanční prostředky do zvýšení možností trávení volného času ve škole (zástupci ŽP budou hlasovat do čeho investovat).

Zasedání parlamentu ze dne 4. 5. 2018

Informace od vedení školy

 • ochucená mléka zatím nebudou
 • tašky a oblečení v jídelně si žáci poslední dobou rovnají bez větších problémů
 • 8. června se uskuteční zájezd do Vídně
 • projekt amazonského akvária je stále z důvodu financí pozdržen, v budoucnu se s ním však počítá
 • pro žáky budou až do odvolání blokovány všechny sociální sítě přes školní wifi síť STUDENT
 • florbalový turnaj pro II. stupeň
 • Fairtradová (férová) noc se bude konat 1. – 2. června (pá-so)
 • velká pochvala všem žákům za úklid ve venkovních prostorách školy
 • kompletní rekonstrukce učeben přírodopisu, chemie, fyziky, velké a malé počítačové učebny během letních prázdnin proběhne rovněž výměna podlah v učebnách zeměpisu a výtvarné výchovy
 • 23. května – focení II. stupeň
 • branný kurz II. st se přesouvá z provozních důvodů z 18. 5. na 19. 6.

Připomínky a návrhy od žáků

 • organizování sportovních turnajů (fotbal, florbal, …)
 • instalovat vypínače na školní rozhlas v jednotlivých třídách (některé žáky ruší před první vyučovací hodinou hlasitější hudba)

Zasedání parlamentu ze dne 12. 1. 2018
Informace od vedení školy

 • velká pochvala všem žákům za Vánoční jarmark
 • ochucená mléka zatím ne
 • tašky a oblečení v jídelně si žáci musí rovnat do prostor, které jsou k tomuto účelu určeny
 • zájezd do zahraničí zatím není v plánu, ale jestliže bude ze strany žáků zájem, je možné zájezd uskutečnit
 • projekt amazonského akvária je prozatím z důvodu financí pozdržen, v budoucnu se sním však počítá
 • přibližně v březnu se budou žáci 7. ročníků a 8. ročníků zvolit povinně volitelný předmět pro školní rok 2018/2019

Připomínky a návrhy od žáků

 • žáci chtějí zpřístupnit sociální sítě v rámci školní wifi – STUDENT
 • možnost organizování sportovních velikonočních turnajů (fotbal, florbal, …) ze strany žáků
 • Fairtradová (férová) noc se nejspíše uskuteční, ale zatím není určen termín – nutné se domluvit s realizační skupinou vyučujících

Zasedání parlamentu ze dne 23. 10. 2017
Informace od vedení školy

 • volba předsednictva ŽP
 • předseda – Klára Kordinová 9. A
 • místopředseda – Michaela Fojtlová 9. B
 • zapisovatel – Anna Mílová 8. B
 • 15. 12. proběhnou v naší škol Vánoční trhy a workshopy
 • posilovna nebude v nejbližší době realizována, a to z prostorových důvodů
 • agama vousatá zůstane na škole, ale ve chvíli realizace akvária bude přestěhována na I. st. do blízkosti ŠD
 • se stavbou akvária je počítáno, prozatím škola zvažuje možné varianty realizace a dodavatelskou firmu
 • je nutné, aby si žáci uzamykali své šatny a důsledně se přezouvali
 • žáci musí také přicházet včas na výuku a do vyučovacích hodin
 • jestliže žák odchází v průběhu výuky, musí osobně předat písemnou formu omluvenky třídnímu, nebo zastupujícímu třídnímu učiteli, popřípadě některému z pedagogických pracovníků školy
 • tašky a oblečení v jídelně si žáci musí rovnat do prostor, které jsou k tomu určeny

Připomínky a návrhy od žáků

 • ochucená mléka zatím nebudou
 • Fairtradová (férová) noc
 • organizování sportovních vánočních turnajů (fotbal, florbal, …)
 • upozornění na technické nedostatky v některých třídách
 • požadavek na nástěnné hodiny do třídy 9. B
 • požadavek rekonstrukce umělého povrchu na školním hřišti

Zasedání parlamentu ze dne 28. 4. 2017
Informace od vedení školy

 • po konzultaci s vyučujícími tělesné výchovy zhodnoceno, že pořizování speciálního míče na „Kinball“ je zbytečné
 • vyřešení záležitostí s plísní v 5. A
 • vyhovění prosby o výměnu hlavic u topení ve třídách
 • proběhla výměna žárovky v projektoru v přírodopisu
 • oznámení otevření školního hřiště pro veřejnost

Připomínky a návrhy žáků

 • žádost o výměnu kohoutků na I. stupni na dívčím WC
 • požádání o vyčištění zabarvené rolety v 5. A
 • organizování sportovních turnajů na konci školního roku (florbal, fotbal, ringo)

Zasedání parlamentu ze dne 20. 1. 2017

Informace od vedení školy

 • pochvala žákům za vydařený projekt „Advent a vánoční čas“
 • též pochvala za šatní skříňky (většina uzamčena)
 • informace o renovování červené haly + vchodu na II. stupeň (o jarních prázdninách)

Návrhy a požadavky žáků

 • návrh na zakoupení speciálního míče na „Kin-ball“
 • doplnit/zakoupit chybějící ringo kroužky
 • prosba o vyměnění hlavic z topení v některých třídách
 • v 5. A plíseň na rozhraní stropu a stěny – v řešení!
 • žádost o vyměnění žárovky do projektoru v přírodopisu

Zasedání parlamentu ze dne 21. 10. 2016

Informace od vedení školy:

 • volba předsednictva ŽP:
 • předseda – Martina Svatošová 9. B
 • místopředseda – Veronika Vojtěchová 9. A
 • zapisovatel – Veronika Vojtěchová 9. A
 • vedení školy upozorňuje na zrušení automatů v červené hale v souvislosti s účinností nové vyhlášky
 • letošní den otevřených dveří bude samostatný a proběhne 9. 12. od 8.00 h.
 • projektový den „Advent a vánoční čas“, jehož náplní je prodej výrobků žáků s vánoční tématikou v rámci tzv. adventních trhů, bude probíhat v jednotlivých třídách v pátek 16. 12. od 9.00 h.
 • po ukončení adventních trhů cca v 10.30 – 10.45 h. se budou konat workshopy a to jak pro naše žáky, tak i pro širší veřejnost

Návrhy a požadavky žáků

 • návrh na dívčí florbalový turnaj
 • smíšený turnaj v ringu
 • žádost o doplnění toaletního papíru na dívčích toaletách 2. stupně v přízemí
 • prosba o kontrolu interaktivní tabule v učebně zeměpisu
 • návrh zřídit posilovnu v prostoru malé TV
 • požadavky k provedení drobných oprav v kmenových třídách

Zasedání parlamentu ze dne 25. 4. 2016

Na začátku zasedání se jako vždy připomínaly body:

uklízení tříd při odchodu
přezouvání
skříňky
vypínání mobilů na hodiny

Další připomínkou ze strany vedení školy bylo:

 • „zákaz“ vstupu na travnaté plochy u školy
 • rýpání a popisování lavic, tudíž ničení školního majetku
 • focení, které proběhne 19. května a 9.A to bude mít v jiném termínu
 • při vchodu do jídelny dávat pozor na mladší spolužáky a netlačit se
 • sportovní turnaje ve fotbalu, floorbalu, basketbalu a ringu

A jelikož se parlament jmenuje žákovský, tak tam také byli s vedením školy zástupci 5. tříd a z každé třídy 2. stupně. A ti navrhovali:

 • zvednutí lavic ve většině třídách hlavně 8.A a 9.A
 • opravení žáky poškozených lavic
 • hlídat stav toaletního papíru a mýdla ve ŠJ
 • rovnovážně doplňovat věci v automatu tzn. méně sladkostí
 • opravit podlahu v učebně Př.

Zasedání parlamentu ze dne 13. 1. 2016

Informace od vedení školy

 • Při odchodu z učebny žáci tuto třídu uklidí, srovnají stoly a stanovená služba smaže tabuli.
 • Prosíme všechny žáky, aby udržovali pořádek na toaletách.
 • Každý žák má přidělenou šatní skříňku, ostatní skříňky jsou znepřístupněny, aby nedocházelo k svévolnému stěhování.
 • Sportovní turnaje žáků se uskuteční až koncem školního roku.
 • Každé pondělí až čtvrtek o velké přestávce je možno zahrát si v malé tělocvičně ping pong, zveme všechny žáky, kteří mají zájem.
 • Bude rozšířeno pokrytí Wi-fi v červené hale a prostoru šaten a rovněž proběhne kontrola pokrytí Wi-fi signálem v učebně fyziky
 • Žáci, kteří chodí na kroužek, budou využívat pouze vchod pro žáky a nikoliv vchod od sportovní haly.
 • V průběhu jarních prázdnin bude do třídy 4.A instalována nová interaktivní tabule a do třídy 8.A nová keramická tabule, rovněž bude provedena instalace osmi nových prezentačních panelů na dolní chodbě druhého stupně.

Návrhy od zástupců žáků: Požadavky

 • Rozšířit kamerový systém také na plochu školního hřiště.
 • Ve třídě 6.B nalepené žvýkačky v lavicích.
 • Na dívčích toaletách „často“ chybí toaletní papír.
 • Zapínání žákovského rádia do vnitřních prostor školy až po 7:45 kdy končí všechna doučování!
 • Doplnit termostatické hlavice na topení do některých tříd.

Zasedání parlamentu ze dne 16. 10. 2015

Informace od vedení školy

 • Upozornění na vhodné přezutí v prostorách školy.
 • Upozornění na včasný příchod do třídy.
 • Upozornění na hygienu na dámských záchodech v prvním i druhém patře.
 • Fairtrade výrobky se v blízké budoucnosti dodají do automatů u červené haly.
 • Koncem října bude uzavřeno školní hřiště, kvůli špatnému počasí.
 • Šatní skříňky uzamčené šroubkem jsou pro nově příchozí žáky, zákaz rozdělávání cizích skříněk.
 • Po podzimních prázdninách bude obnoven stolní tenis o velké přestávce.
 • Přísný zákaz vpouštění cizích lidí do budovy školy, vstup pouze přes kancelář školy.
 • Při vstupu do školy přes kancelář se představit a říct kam jdeme.
 • Začátkem listopadu oprava rolet v učebnách.
 • Poslední týden v prosinci vánoční koncert.

Návrhy od zástupců žáků: Požadavky

 • Žádost na upevnění klik u dveří na 2. stupni.
 • Žádost o opravení dveří na dámském záchodě.
 • Příprava sportovních turnajů na konci kalendářního roku.
 • Dotaz na obnovení Stardance, nebo podobnou akci.
 • Dotaz na stavbu bufetu – ten bohužel není možné realizovat ze stavebních, finančních a také hygienických důvodů.
 • Návrh na přesunutí automatu s teplými nápoji do červené haly.
 • Návrh na stavbu posilovny, v části u velké tělocvičny.

Zasedání parlamentu ze dne 27. 4. 2015

Informace od vedení školy

 • V prostorách 2. stupně v horním patře budou během měsíce května vyměněny nové dveře i s cedulkami
 • upozornění na udržování pořádku ve třídách
 • upozornění na vhodné přezutí v prostorách školy
 • upozornění na uzamykání šatních skříněk
 • upozornění na dodržování zákazu malovaní na školní lavice
 • WI-FI síť bude obnovena pravděpodobně do 15. 5
 • Fairtrade výrobky se zatím stále nedaří prodávat ve školních automatech

Návrhy od zástupců žáků: Požadavky

 • na opravu tabule v 6.B
 • žádost na opravu špatně přimontovaných klik u většiny dveří v prostorách 2. stupně
 • příprava sportovních turnajů na konci školního roku

Zasedání parlamentu ze dne 14. 1. 2015

Informace od vedení školy

 • v prostorách 2. stupně budou vyměněny čtyři dosluhující, staré školní tabule za nové keramické tabule na pylonových pojezdech
 • do každé třídy budou umístěny nové dveře i s novými cedulkami
 • momentálně nefunkční stolní tenis by měl být zprovozněn během měsíce února
 • z důvodu velkého počtu školních turnajů se termíny přesouvají z Velikonoc na konec školního roku

Návrhy od zástupců žáků: Požadavky

 • prosba o doplnění toaletního papíru na dívčích toaletách v prostorách 1. stupně a rovněž v prostoru školní jídelny (zástupci žáků byli v rámci parlamentu požádáni, aby tlumočili svým spolužákům poučení o zásadách slušného chování v prostorách WC a s tím spojeného hospodaření s toaletním papírem)
 • žádost o namontování chybějících klik u dveří na dívčích toaletách na 1.stupni obnovení soutěže v třídění odpadu
 • doplnění mýdla na toaletách v prostorách 2.stupně
 • zveřejnění informací o přijímacích zkouškách na školní webové stránce v sekci – „informace pro rodiče“ (žádost by měla být splněná do konce ledna)

Zasedání parlamentu ze dne 24. 10. 2014

Informace od vedení školy

 • upozornění na včasný nástup do hodin
 • upozornění na uzamykání šatních skříněk
 • žákům je zakázáno umožnit vstup cizím osobám do prostor školy
 • žákům v čase polední pauzy (12:30h – 13:00h) není povolen pohyb v prostorách mimo šatny a červenou halu
 • v příštím roce je plánovaná stavba nového basketbalového koše na venkovním sportovišti
 • změna času otevírací doby hřiště – od 16:00h do 18:00h

Návrhy od zástupců žáků: Požadavky

 • uspořádání floorbalového turnaje
 • uspořádání fotbalového turnaje
 • uspořádání turnaje ve frisbee, ringu (2.stupeň)
 • na opravu tabule v 6.B
 • na opravu stolu pro stolní tenis
 • na kompletní vymalování třídy v 7.B
 • na doplnění mýdla na dívčích toaletách v prostorách školní jídelny
 • na opravu rozbitého umyvadla na pánských toaletách v prostorách prvního stupně

Zasedání parlamentu ze dne 24. 6. 2014

Informace od vedení školy

 • na venkovním hřišti byly pořízeny nové sítě do fotbalových branek
 • venkovní hřiště bude o prázdninách otevřeno prvních a posledních 14 dní
 • vzhledem k velké oblibě stolního tenisu u žáků bude žákům umožněno ho hrát i příští rok
 • v příštím roce se žáci dočkají tří nových interaktivních tabulí, jedné na prvním a dvou na druhém stupni
 • z neznámých důvodů se ztratila jedna z florbalových ochranných helem – pořizuje se nová
 • mokrý sloup mezi skříňkami na druhém stupni bude opraven přes prázdniny
  upozornění na včasné chození do tříd

Návrhy od zástupců žáků: Požadavky

 • bez návrhů a stížností

Zasedání parlamentu ze dne 24. 1. 2014

Informace od vedení školy

 • Školní fotbalová liga bude zkrácena na 3 kola.
 • Upozornění na uzamčené skříňky z důvodu ochrany osobního majetku.
 • Upozornění od pana ředitele na včasné chození do tříd.
 • V čase jarních prázdnin (od 3.3.2014 do 9.3.2014) proběhne na 2.stupni opravy WC.
 • V dubnu budou pořízeny nové sítě fotbalových branek ve velké hale.

Návrhy od zástupců žáků: Požadavky

 • na opravu tabule v 5. B (z tabule vyčnívají hřebíky)
 • na pořízení nové lavičky před 8. B
 • na opravení umyvadla na 1.stupni v prostorách dívčích toalet
 • na opravu tabule v 9.A (s tabulí je nemožné posouvat) – ŘŠ: bude nová tabule na
 • uspořádání florbalového turnaje

Zasedání parlamentu ze dne 18. 10. 2013

Informace od vedení školy

 • Změna času otevírací doby hřiště. A to ve všední dny od 16:00 do 18:00 a o víkendech od 9:00 do 18:00.
 • Příští utkání fotbalové ligy se rozdělí na dva dny. První den budou soupeřit žáci prvního stupně a další den se proti sobě utkají žáci z druhého stupně.
 • Pro žáky, kteří se účastní odpoledního vyučování je povoleno zůstávat v budově školy ale pouze v červené hale či u skříněk.
 • upozornění od pana ředitele na včasné chození do tříd – minutu před zvoněním
 • upozornění na uzamčení všech obsazených skříněk do 25. 10 2013
 • upozornění na dodržování pořádku na všech WC

Návrhy od zástupců žáků

 • požadavek na opravu sítí u fotbalových branek
 • požadavek na uspořádání floorbalového turnaje
 • upozornění na chybějící mýdlo na WC na druhém stupni

Mimořádné zasedání žákovského parlamentu 27. 5. 2013

 • ŘŠ s okamžitou platností upozornil zejména žáky 9. tříd – při porušení kázně ke konci
 • roku možnost odeslání dopisu na střední školu, kde byl žák přijat k dalšímu studiu
 • přísný zákaz pití ve vyučovacích hodinách (žáci budou mít v průběhu vyučovací hodiny veškeré nápoje uschovány v tašce, batohu, apod.)
 • přísný zákaz chození na WC ve vyučovacích hodinách (výjimku tvoří pouze žáci, kde ošetřující lékař rozhodne jinak)
 • všichni žáci budou se zvoněním ve svých třídách
 • upozornění k slušnému chování v ŠJ a k personálu ŠJ – při nedodržení až důtka ŘŠ;
 • dát pozor na zapomínání kartiček
 • v poslední době se staly 2 ztráty z neuzamčených skříněk – zajistit zámky!

Zasedání parlamentu ze dne 12. 4. 2013

Informace od vedení školy

 • Opravené postranní desky ve sportovní hale
 • Kvůli námitkám od žáků 6. tříd byly posunuty šatní skříňky
 • Původní stížnost od vedení školy na neustálý nepořádek ve třídách a na WC – ve většině případů se stav zlepšil; dbát na pořádek v učebnách, pakliže je zde třída poslední
 • Stížnosti od ženské části na poškozená (?) prkénka na WC – zakoupena a vyměněna za nové
 • Obrázky na lavicích v učebně přírodopisu – ačkoliv jsou pěkné, pořád je to ničení školního majetku – řešení…(?)

Návrhy a stížnosti od zástupců žáků

ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 18. 12. 2019

Přítomni:                   zástupci 4. – 9. tříd
Předsedající:             Norbert Kodym, 9. A
Přísedící:                    ŘŠ Martin Hušek

Program:

 • Zhodnocení Mikulášské nadílky a Mikulášského disca (1. stupeň, MŠ Markova, MŠ Antonie). Spokojenost, připomínka: během soutěží v tělocvičně se někteří žáci dostali na start vícekrát, někteří vůbec (v příštích letech se pokusíme ovlivnit).
 • Do příštího sezení parlamentu, ve svých třídách, zástupci prodiskutují částku, kterou třídní kolektivy, ze svého zisku z Jarmarku, jsou připraveny zaslat na „charitu“ (0 – 100%). Peníze předají paní Poživilové. Třídy vyberou nadaci – organizaci, které chtějí zaslat finanční prostředky. O vybrané organizaci zjistí zástupce ŽP základní informace, organizaci představí na příštím zasedání ŽP. Podle vybrané částky, podpoříme jednu nebo dvě sdružení.
 • Práce ve skupinách. Vypracováván organizační záznam proběhlých akcí – Mikuláš, Sběr pro charitu. Základní myšlenková příprava na akce budoucí: Florbalový turnaj, Barevné dny, Den bez mobilu.

Zapsal: Ondřej Veselý

Zasedání žákovského parlamentu ze dne 27. 11. 2019

Přítomni:                     zástupci 4. – 9. tříd
Předsedající:               Norbert Kodym, 9. A
Přísedící:                     ŘŠ Martin Hušek

Program:

 • Zhodnotili jsme sběr oblečení. Množství v charitě dělalo radost. O „hromadu oblečení“ se postaralo 11 aktivních účastníků. Počet zapojených rodin hodnotíme jako náš organizační neúspěch.
 • 12. 2019 – žáci 9. tříd zorganizují Mikulášskou nadílku (1. stupeň, MŠ Markova, MŠ Antonie). Vybraní členové žákovského parlamentu připraví na čertovskou diskotéku. Koordinátor Norbert Kodym se domluví s vyučujícími 1. stupně..
 • Jarmark organizován 13. 12. od 13.00 – 17.00, účast po ukončení výuky dobrovolná. První dvě hodiny v pátek probíhají podle rozvrhu, poté následují dílny. Dílen se budou moci zúčastnit nejen žáci (zápis v Červené hale), ale i senioři (zápis v knihovně na Pražské ulici).
 • Peníze z vánočních dílen půjde na charitu 0 – 100% výdělku podle domluvy ve třídách. V loňském roce jsme výtěžek akce zaslali na konto Kapky naděje.
 • Návrh akcí školní rok 2019 – 20: září: Pěšky do školy, říjen: Víš, co jíš, listopad: charita – sběr oblečení, prosinec: Mikuláš, diskotéka, leden: akce pro spádové školy, únor: barevné dny, březen: Den bez mobilů, duben: Den naruby, květen: dětský den, sportovní den, červen: Pěšky do školy + Víš co jíš – příprava

Zapsal: Ondřej Veselý

Zasedání žákovského parlamentu 5. 11. 2019

Přítomni:                     zástupci 4. – 9. tříd
Předsedající:               Norbert Kodym, 9. A
Přísedící:                     ŘŠ Martin Hušek

Program:

 • 15. 11. 2019 sběr oblečení pro charitu, završen akcí pro žáky osmých tříd 18.11.2019 zrealizují studenti Filozofické fakulty UHK – první vyučovací hodina – malá tělocvična. Charita má zájem o toto oblečení: chlapecké oblečení, pánské mikiny, rifle, trička, zimní bundy, boty, košile, spacáky a deky.
 • Přehled žáků, kteří nemají zamčeny šatní skříňky. Členové ŽP požádají jmenované o nápravu.
 • Zástupci 9. tříd na příštím sezení (27. 11.) předají „personální obsazení“ Mikuláše
 • Nedotažen seznam měsíčních akcí na školní rok 2019 – 2020. Situace bude využita k tvorbě, prohloubení komunikačních „kanálů“ mezi zástupci ŽP. S cílem 27. 11. představit funkční návrh. Koordinátory Norbert Kodym a Bára Hradilová.

Zapsala: Barbora Jičínská a Samuel Rybín

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 5. ZASEDÁNÍ 22. 3. 2019

Přítomni: ŘŠ, zástupci tříd.

Projednávané body:

 • Elektronická žákovská knížka. V danou chvíli škola neuvažuje, uvažováno o jiném formátu ŽK v papírové podobě (např. obohacena o plánovací kalendář), jedním z důvodů je i fakt, že ne všechny rodiny žáků ZŠ Kukleny mají trvalý přístup k internetu. Od září 2019 bude snaha zavést elektronickou třídní knihu.
 • Třídění odpadů – chráněná dílna DANETA již pro nás vytvořila vnitřky separačních nádob. Třeba vybrat, ve všech třídách, ze svého středu 3 zodpovědné žáky – žákyně, kteří se budou starat o sběrné nádoby a šířit myšlenky správné recyklace (např.do kontejnerů patří prázdné obaly)
 • Ovoce do škol – pokud nemám zájem – neberu si. U výdejného místa koš na potraviny, o které ve třídách není zájem.
 • Kázeňské sešity – nápady z brainstormingu překlopit do vlastních realizací..
 • Papírové ručníky do tříd – po dodání výrobků, dojde k instalaci.
 • 3. – 30.4. oprava chodníků u klubu a respiria I. stupně – omezení provozu
 • Dotaz na mobily o přestávce – brání komunikaci. – Pokud práce s mobilem nebude na úkor přípravy na výuku, navštěvovány budou vhodné stránky – pak vedení školy nemá problém s jejich používáním o přestávkách.
 • Zástupci tříd předají ŘŠ informaci, kdy informují své třídy o probíraných bodech v ŽP
 • Připomínkováno výrazné šeredění s toaletním papírem na toaletách
 • Vícedenní výlety – toto je forma odměny = pokud třída splní své základní povinnosti – nezapomínám učební pomůcky, pracuji v hodině, chodím včas, není problém s mobilním telefonem – pak se můžeme bavit o odměně (hodně štěstí).
 • 6. A – žádost o posun projektoru – bude v řešení.
 • Děkovný certifikát od Kapky naděje na nástěnce ŽP.

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 2. ZASEDÁNÍ 16. 11. 2018

Přítomni: ŘŠ, zástupci tříd. Omluveni zástupci 9. tříd (prezentační akce k volbě povolání)

Projednávané body:

Obsazení rolí.
Dvojice předsedajících bude zvolena ze zástupců 9. tříd. Předáním informace žákům 9. tříd pověřen Norbert Kodym.
Zapisovatel: Pavla Hetešová, Jan Chmelík
Časoměřič: Marek Vyleťal
Rychlá spojka: Samuel Rybín, Nela Hrudková

Dotazy ze tříd

 • 7.A Více sportovních turnajů
 • ZŠ Kukleny jsou na stupni vítězů, mezi hradeckými školami, v množství přihlášených turnajů. O dalších „kláních“ rozhodují dosažené výsledky. Okrskové kolo – okresní – regionální…..
 • 8.B Interaktivní tabule v 8.třídách
  Během následujících dvou až tří měsíců budou obě třídy osazeny novou technikou – interaktivní tabule, interaktivní projektor, reproduktory, počítač
 • Vodácký kurz
  Pro uskutečnění akce je třeba splnit tři podmínky. První: kolegyně Hápová musí být ochotna věnovat svůj čas organizaci. Druhá: přihlásit se musí dostatečný počet zájemců, aby se kurz zaplatil. Třetí: dostatek předepsaných instruktorů na počet dětí je další podmínkou podmiňující konání akce.
 • Automat na housky
  Tato aktivita (předpokládaný počet denně odebraných housek) ekonomicky nevychází dobře.
 • 6.B, 7.B Papírové ubrousky ve třídách
  Během měsíce listopadu bude vytipováno několik tříd, kde dojde v měsíci prosinci k osazení setu. Po třech měsících dojde k vyhodnocení. Pokud žáci „ustojí“ tuto službu bude škola osazena papírovými ubrousky. Pro toalety se bude hledat nejlepší technické řešení.
 • 7.B Hodiny
  ŘŠ, potažmo škola, dostal sadu hodin darem. Většina učeben školy by během týdne měla býti dovybavena hodinami.
 • 6.B Interaktivní tabule
  Vdanou chvíli provozní rozpočet školy nedovoluje investici do této techniky. Pokud nákup bude realizován z prostředků školy, tak nejdříve v druhé polovině roku 2019. Dřívější realizaci by mohlo napomoci získání „sponzorských“ finančních prostředků nebo nalezení a úspěšné splnění podmínek „některého“ z projektů – jako se podařilo při vybavování technikou v 8.třídách.

ZÁSTUPCI TŘÍD V ŽÁKOVSKÉM PARLAMENTU

TŘÍDAZÁSTUPCI
4.A          Samuel Rybín  Lukáš Rada
5.A         Anna Křížová  Daniela Hrudková
6.A         Simona Hrubešová   Tran Thi Nguyen Thuong
6.B         Pavla Hetešová    Štěpán Sehnoutek
7.A        Marek Vyleťal    David Lehký
7.B        Jan Chmelík    Nela Hrudková
8.A        Tereza Krtková    Norbert Kodym
8.B        Bára Hradilová    Ema Půlpánová
9.A       Martin Kukla    Jan Dymeš
9.B       Viktorie Kubcová    Jiří Podroužek

Informace od ŘŠ

 • Počínaje prosincem budou sběry papíru každý měsíc. Změní se forma odměňování. Dřívější systém – finanční odměna pro tři nejlepší třídy nahrazena: každá třída obdrží odměnu, která se bude rovnat 15% částky, kterou třída vydělala Spolku množstvím svého sběru.
 • Přechod. Bezpečnost cesty do školy zvýší návyk: přecházet pouze na označeném přechodu. Před vstupem na přechod navázat oční kontakt s řidičem zastavujícího či jedoucího auta a poté teprve vstoupit.
 • MS ve florbale. Škola se zapojila do programu, na jehož základě získala 20 volných vstupenek na dopolední program MS v O2 aréně 4.12. Zástupci ŽP během týdne dodají seznam zájemců, ze kterých bude vybrána skupina, kterou je třeba odměnit za práci, ochotu, aktivitu a chování ve škole.
  Podmět pro členy ŽP, pokud po diskuzích se spolužáky ve svých třídách se dokážete domluvit na nastolení pravidel, která povedou k poklesu kázeňských opatření, k vyšší ochotě pracovat v hodinách, ke změně myšlení: zatím energie investována spíše do vymýšlení důvodů, proč daný úkol nelze splnit než jak to udělat, aby byl splněn. Pokud se vám podaří (tak ocení všichni aktéři vzdělávacího procesu: žáci – rodiče – učitelé) a zároveň budou uvolněny finanční prostředky do zvýšení možností trávení volného času ve škole (zástupci ŽP budou hlasovat do čeho investovat).

Zasedání parlamentu ze dne 4. 5. 2018

Informace od vedení školy

 • ochucená mléka zatím nebudou
 • tašky a oblečení v jídelně si žáci poslední dobou rovnají bez větších problémů
 • 8. června se uskuteční zájezd do Vídně
 • projekt amazonského akvária je stále z důvodu financí pozdržen, v budoucnu se s ním však počítá
 • pro žáky budou až do odvolání blokovány všechny sociální sítě přes školní wifi síť STUDENT
 • florbalový turnaj pro II. stupeň
 • Fairtradová (férová) noc se bude konat 1. – 2. června (pá-so)
 • velká pochvala všem žákům za úklid ve venkovních prostorách školy
 • kompletní rekonstrukce učeben přírodopisu, chemie, fyziky, velké a malé počítačové učebny během letních prázdnin proběhne rovněž výměna podlah v učebnách zeměpisu a výtvarné výchovy
 • 23. května – focení II. stupeň
 • branný kurz II. st se přesouvá z provozních důvodů z 18. 5. na 19. 6.

Připomínky a návrhy od žáků

 • organizování sportovních turnajů (fotbal, florbal, …)
 • instalovat vypínače na školní rozhlas v jednotlivých třídách (některé žáky ruší před první vyučovací hodinou hlasitější hudba)

Zasedání parlamentu ze dne 12. 1. 2018
Informace od vedení školy

 • velká pochvala všem žákům za Vánoční jarmark
 • ochucená mléka zatím ne
 • tašky a oblečení v jídelně si žáci musí rovnat do prostor, které jsou k tomuto účelu určeny
 • zájezd do zahraničí zatím není v plánu, ale jestliže bude ze strany žáků zájem, je možné zájezd uskutečnit
 • projekt amazonského akvária je prozatím z důvodu financí pozdržen, v budoucnu se sním však počítá
 • přibližně v březnu se budou žáci 7. ročníků a 8. ročníků zvolit povinně volitelný předmět pro školní rok 2018/2019

Připomínky a návrhy od žáků

 • žáci chtějí zpřístupnit sociální sítě v rámci školní wifi – STUDENT
 • možnost organizování sportovních velikonočních turnajů (fotbal, florbal, …) ze strany žáků
 • Fairtradová (férová) noc se nejspíše uskuteční, ale zatím není určen termín – nutné se domluvit s realizační skupinou vyučujících

Zasedání parlamentu ze dne 23. 10. 2017
Informace od vedení školy

 • volba předsednictva ŽP
 • předseda – Klára Kordinová 9. A
 • místopředseda – Michaela Fojtlová 9. B
 • zapisovatel – Anna Mílová 8. B
 • 15. 12. proběhnou v naší škol Vánoční trhy a workshopy
 • posilovna nebude v nejbližší době realizována, a to z prostorových důvodů
 • agama vousatá zůstane na škole, ale ve chvíli realizace akvária bude přestěhována na I. st. do blízkosti ŠD
 • se stavbou akvária je počítáno, prozatím škola zvažuje možné varianty realizace a dodavatelskou firmu
 • je nutné, aby si žáci uzamykali své šatny a důsledně se přezouvali
 • žáci musí také přicházet včas na výuku a do vyučovacích hodin
 • jestliže žák odchází v průběhu výuky, musí osobně předat písemnou formu omluvenky třídnímu, nebo zastupujícímu třídnímu učiteli, popřípadě některému z pedagogických pracovníků školy
 • tašky a oblečení v jídelně si žáci musí rovnat do prostor, které jsou k tomu určeny

Připomínky a návrhy od žáků

 • ochucená mléka zatím nebudou
 • Fairtradová (férová) noc
 • organizování sportovních vánočních turnajů (fotbal, florbal, …)
 • upozornění na technické nedostatky v některých třídách
 • požadavek na nástěnné hodiny do třídy 9. B
 • požadavek rekonstrukce umělého povrchu na školním hřišti

Zasedání parlamentu ze dne 28. 4. 2017
Informace od vedení školy

 • po konzultaci s vyučujícími tělesné výchovy zhodnoceno, že pořizování speciálního míče na „Kinball“ je zbytečné
 • vyřešení záležitostí s plísní v 5. A
 • vyhovění prosby o výměnu hlavic u topení ve třídách
 • proběhla výměna žárovky v projektoru v přírodopisu
 • oznámení otevření školního hřiště pro veřejnost

Připomínky a návrhy žáků

 • žádost o výměnu kohoutků na I. stupni na dívčím WC
 • požádání o vyčištění zabarvené rolety v 5. A
 • organizování sportovních turnajů na konci školního roku (florbal, fotbal, ringo)

Zasedání parlamentu ze dne 20. 1. 2017

Informace od vedení školy

 • pochvala žákům za vydařený projekt „Advent a vánoční čas“
 • též pochvala za šatní skříňky (většina uzamčena)
 • informace o renovování červené haly + vchodu na II. stupeň (o jarních prázdninách)

Návrhy a požadavky žáků

 • návrh na zakoupení speciálního míče na „Kin-ball“
 • doplnit/zakoupit chybějící ringo kroužky
 • prosba o vyměnění hlavic z topení v některých třídách
 • v 5. A plíseň na rozhraní stropu a stěny – v řešení!
 • žádost o vyměnění žárovky do projektoru v přírodopisu

Zasedání parlamentu ze dne 21. 10. 2016

Informace od vedení školy:

 • volba předsednictva ŽP:
 • předseda – Martina Svatošová 9. B
 • místopředseda – Veronika Vojtěchová 9. A
 • zapisovatel – Veronika Vojtěchová 9. A
 • vedení školy upozorňuje na zrušení automatů v červené hale v souvislosti s účinností nové vyhlášky
 • letošní den otevřených dveří bude samostatný a proběhne 9. 12. od 8.00 h.
 • projektový den „Advent a vánoční čas“, jehož náplní je prodej výrobků žáků s vánoční tématikou v rámci tzv. adventních trhů, bude probíhat v jednotlivých třídách v pátek 16. 12. od 9.00 h.
 • po ukončení adventních trhů cca v 10.30 – 10.45 h. se budou konat workshopy a to jak pro naše žáky, tak i pro širší veřejnost

Návrhy a požadavky žáků

 • návrh na dívčí florbalový turnaj
 • smíšený turnaj v ringu
 • žádost o doplnění toaletního papíru na dívčích toaletách 2. stupně v přízemí
 • prosba o kontrolu interaktivní tabule v učebně zeměpisu
 • návrh zřídit posilovnu v prostoru malé TV
 • požadavky k provedení drobných oprav v kmenových třídách

Zasedání parlamentu ze dne 25. 4. 2016

Na začátku zasedání se jako vždy připomínaly body:

uklízení tříd při odchodu
přezouvání
skříňky
vypínání mobilů na hodiny

Další připomínkou ze strany vedení školy bylo:

 • „zákaz“ vstupu na travnaté plochy u školy
 • rýpání a popisování lavic, tudíž ničení školního majetku
 • focení, které proběhne 19. května a 9.A to bude mít v jiném termínu
 • při vchodu do jídelny dávat pozor na mladší spolužáky a netlačit se
 • sportovní turnaje ve fotbalu, floorbalu, basketbalu a ringu

A jelikož se parlament jmenuje žákovský, tak tam také byli s vedením školy zástupci 5. tříd a z každé třídy 2. stupně. A ti navrhovali:

 • zvednutí lavic ve většině třídách hlavně 8.A a 9.A
 • opravení žáky poškozených lavic
 • hlídat stav toaletního papíru a mýdla ve ŠJ
 • rovnovážně doplňovat věci v automatu tzn. méně sladkostí
 • opravit podlahu v učebně Př.

Zasedání parlamentu ze dne 13. 1. 2016

Informace od vedení školy

 • Při odchodu z učebny žáci tuto třídu uklidí, srovnají stoly a stanovená služba smaže tabuli.
 • Prosíme všechny žáky, aby udržovali pořádek na toaletách.
 • Každý žák má přidělenou šatní skříňku, ostatní skříňky jsou znepřístupněny, aby nedocházelo k svévolnému stěhování.
 • Sportovní turnaje žáků se uskuteční až koncem školního roku.
 • Každé pondělí až čtvrtek o velké přestávce je možno zahrát si v malé tělocvičně ping pong, zveme všechny žáky, kteří mají zájem.
 • Bude rozšířeno pokrytí Wi-fi v červené hale a prostoru šaten a rovněž proběhne kontrola pokrytí Wi-fi signálem v učebně fyziky
 • Žáci, kteří chodí na kroužek, budou využívat pouze vchod pro žáky a nikoliv vchod od sportovní haly.
 • V průběhu jarních prázdnin bude do třídy 4.A instalována nová interaktivní tabule a do třídy 8.A nová keramická tabule, rovněž bude provedena instalace osmi nových prezentačních panelů na dolní chodbě druhého stupně.

Návrhy od zástupců žáků: Požadavky

 • Rozšířit kamerový systém také na plochu školního hřiště.
 • Ve třídě 6.B nalepené žvýkačky v lavicích.
 • Na dívčích toaletách „často“ chybí toaletní papír.
 • Zapínání žákovského rádia do vnitřních prostor školy až po 7:45 kdy končí všechna doučování!
 • Doplnit termostatické hlavice na topení do některých tříd.

Zasedání parlamentu ze dne 16. 10. 2015

Informace od vedení školy

 • Upozornění na vhodné přezutí v prostorách školy.
 • Upozornění na včasný příchod do třídy.
 • Upozornění na hygienu na dámských záchodech v prvním i druhém patře.
 • Fairtrade výrobky se v blízké budoucnosti dodají do automatů u červené haly.
 • Koncem října bude uzavřeno školní hřiště, kvůli špatnému počasí.
 • Šatní skříňky uzamčené šroubkem jsou pro nově příchozí žáky, zákaz rozdělávání cizích skříněk.
 • Po podzimních prázdninách bude obnoven stolní tenis o velké přestávce.
 • Přísný zákaz vpouštění cizích lidí do budovy školy, vstup pouze přes kancelář školy.
 • Při vstupu do školy přes kancelář se představit a říct kam jdeme.
 • Začátkem listopadu oprava rolet v učebnách.
 • Poslední týden v prosinci vánoční koncert.

Návrhy od zástupců žáků: Požadavky

 • Žádost na upevnění klik u dveří na 2. stupni.
 • Žádost o opravení dveří na dámském záchodě.
 • Příprava sportovních turnajů na konci kalendářního roku.
 • Dotaz na obnovení Stardance, nebo podobnou akci.
 • Dotaz na stavbu bufetu – ten bohužel není možné realizovat ze stavebních, finančních a také hygienických důvodů.
 • Návrh na přesunutí automatu s teplými nápoji do červené haly.
 • Návrh na stavbu posilovny, v části u velké tělocvičny.

Zasedání parlamentu ze dne 27. 4. 2015

Informace od vedení školy

 • V prostorách 2. stupně v horním patře budou během měsíce května vyměněny nové dveře i s cedulkami
 • upozornění na udržování pořádku ve třídách
 • upozornění na vhodné přezutí v prostorách školy
 • upozornění na uzamykání šatních skříněk
 • upozornění na dodržování zákazu malovaní na školní lavice
 • WI-FI síť bude obnovena pravděpodobně do 15. 5
 • Fairtrade výrobky se zatím stále nedaří prodávat ve školních automatech

Návrhy od zástupců žáků: Požadavky

 • na opravu tabule v 6.B
 • žádost na opravu špatně přimontovaných klik u většiny dveří v prostorách 2. stupně
 • příprava sportovních turnajů na konci školního roku

Zasedání parlamentu ze dne 14. 1. 2015

Informace od vedení školy

 • v prostorách 2. stupně budou vyměněny čtyři dosluhující, staré školní tabule za nové keramické tabule na pylonových pojezdech
 • do každé třídy budou umístěny nové dveře i s novými cedulkami
 • momentálně nefunkční stolní tenis by měl být zprovozněn během měsíce února
 • z důvodu velkého počtu školních turnajů se termíny přesouvají z Velikonoc na konec školního roku

Návrhy od zástupců žáků: Požadavky

 • prosba o doplnění toaletního papíru na dívčích toaletách v prostorách 1. stupně a rovněž v prostoru školní jídelny (zástupci žáků byli v rámci parlamentu požádáni, aby tlumočili svým spolužákům poučení o zásadách slušného chování v prostorách WC a s tím spojeného hospodaření s toaletním papírem)
 • žádost o namontování chybějících klik u dveří na dívčích toaletách na 1.stupni obnovení soutěže v třídění odpadu
 • doplnění mýdla na toaletách v prostorách 2.stupně
 • zveřejnění informací o přijímacích zkouškách na školní webové stránce v sekci – „informace pro rodiče“ (žádost by měla být splněná do konce ledna)

Zasedání parlamentu ze dne 24. 10. 2014

Informace od vedení školy

 • upozornění na včasný nástup do hodin
 • upozornění na uzamykání šatních skříněk
 • žákům je zakázáno umožnit vstup cizím osobám do prostor školy
 • žákům v čase polední pauzy (12:30h – 13:00h) není povolen pohyb v prostorách mimo šatny a červenou halu
 • v příštím roce je plánovaná stavba nového basketbalového koše na venkovním sportovišti
 • změna času otevírací doby hřiště – od 16:00h do 18:00h

Návrhy od zástupců žáků: Požadavky

 • uspořádání floorbalového turnaje
 • uspořádání fotbalového turnaje
 • uspořádání turnaje ve frisbee, ringu (2.stupeň)
 • na opravu tabule v 6.B
 • na opravu stolu pro stolní tenis
 • na kompletní vymalování třídy v 7.B
 • na doplnění mýdla na dívčích toaletách v prostorách školní jídelny
 • na opravu rozbitého umyvadla na pánských toaletách v prostorách prvního stupně

Zasedání parlamentu ze dne 24. 6. 2014

Informace od vedení školy

 • na venkovním hřišti byly pořízeny nové sítě do fotbalových branek
 • venkovní hřiště bude o prázdninách otevřeno prvních a posledních 14 dní
 • vzhledem k velké oblibě stolního tenisu u žáků bude žákům umožněno ho hrát i příští rok
 • v příštím roce se žáci dočkají tří nových interaktivních tabulí, jedné na prvním a dvou na druhém stupni
 • z neznámých důvodů se ztratila jedna z florbalových ochranných helem – pořizuje se nová
 • mokrý sloup mezi skříňkami na druhém stupni bude opraven přes prázdniny
  upozornění na včasné chození do tříd

Návrhy od zástupců žáků: Požadavky

 • bez návrhů a stížností

Zasedání parlamentu ze dne 24. 1. 2014

Informace od vedení školy

 • Školní fotbalová liga bude zkrácena na 3 kola.
 • Upozornění na uzamčené skříňky z důvodu ochrany osobního majetku.
 • Upozornění od pana ředitele na včasné chození do tříd.
 • V čase jarních prázdnin (od 3.3.2014 do 9.3.2014) proběhne na 2.stupni opravy WC.
 • V dubnu budou pořízeny nové sítě fotbalových branek ve velké hale.

Návrhy od zástupců žáků: Požadavky

 • na opravu tabule v 5. B (z tabule vyčnívají hřebíky)
 • na pořízení nové lavičky před 8. B
 • na opravení umyvadla na 1.stupni v prostorách dívčích toalet
 • na opravu tabule v 9.A (s tabulí je nemožné posouvat) – ŘŠ: bude nová tabule na
 • uspořádání florbalového turnaje

Zasedání parlamentu ze dne 18. 10. 2013

Informace od vedení školy

 • Změna času otevírací doby hřiště. A to ve všední dny od 16:00 do 18:00 a o víkendech od 9:00 do 18:00.
 • Příští utkání fotbalové ligy se rozdělí na dva dny. První den budou soupeřit žáci prvního stupně a další den se proti sobě utkají žáci z druhého stupně.
 • Pro žáky, kteří se účastní odpoledního vyučování je povoleno zůstávat v budově školy ale pouze v červené hale či u skříněk.
 • upozornění od pana ředitele na včasné chození do tříd – minutu před zvoněním
 • upozornění na uzamčení všech obsazených skříněk do 25. 10 2013
 • upozornění na dodržování pořádku na všech WC

Návrhy od zástupců žáků

 • požadavek na opravu sítí u fotbalových branek
 • požadavek na uspořádání floorbalového turnaje
 • upozornění na chybějící mýdlo na WC na druhém stupni

Mimořádné zasedání žákovského parlamentu 27. 5. 2013

 • ŘŠ s okamžitou platností upozornil zejména žáky 9. tříd – při porušení kázně ke konci
 • roku možnost odeslání dopisu na střední školu, kde byl žák přijat k dalšímu studiu
 • přísný zákaz pití ve vyučovacích hodinách (žáci budou mít v průběhu vyučovací hodiny veškeré nápoje uschovány v tašce, batohu, apod.)
 • přísný zákaz chození na WC ve vyučovacích hodinách (výjimku tvoří pouze žáci, kde ošetřující lékař rozhodne jinak)
 • všichni žáci budou se zvoněním ve svých třídách
 • upozornění k slušnému chování v ŠJ a k personálu ŠJ – při nedodržení až důtka ŘŠ;
 • dát pozor na zapomínání kartiček
 • v poslední době se staly 2 ztráty z neuzamčených skříněk – zajistit zámky!

Zasedání parlamentu ze dne 12. 4. 2013

Informace od vedení školy

 • Opravené postranní desky ve sportovní hale
 • Kvůli námitkám od žáků 6. tříd byly posunuty šatní skříňky
 • Původní stížnost od vedení školy na neustálý nepořádek ve třídách a na WC – ve většině případů se stav zlepšil; dbát na pořádek v učebnách, pakliže je zde třída poslední
 • Stížnosti od ženské části na poškozená (?) prkénka na WC – zakoupena a vyměněna za nové
 • Obrázky na lavicích v učebně přírodopisu – ačkoliv jsou pěkné, pořád je to ničení školního majetku – řešení…(?)

Návrhy a stížnosti od zástupců žáků

 • Stížnost na poškozené židle – většinou uvolněné šrouby-> židle se převažuje a naklání – při nalezeném poškození poslat do ředitelny lísteček se třídou a umístěním poškozeného nábytku.
 • Požadavek na opravy florbalových holí
 • Ve školní jídelně na WC chybí často toaletní papír a mýdlo
 • Dotaz na možnost pořádání turnaje v házené pro 8. – 9.roč., dále pak turnaje ve fotbalu a florbalu
 • Chtěli byste, aby byla ve škole nějaká akce, kterou si chcete vybrat sami??
 • Rozmyslete si, co byste si představovali a k tomu si seženete patrona
  (učitel, který bude na celou akci dohlížet), poté přijďte za panem zástupcem, anebo za panem ředitelem
  prokonzultovat celou akci, zda by šla v areálu školy uskutečnit.
 • po konzultaci s vyučujícími tělesné výchovy zhodnoceno, že pořizování speciálního míče na „Kinball“ je zbytečné
 • vyřešení záležitosti s plísní v 5.A
 • vyhovění prosby o výměnu hlavic u topení ve třídách
 • proběhla výměna žárovky v projektoru v přírodopisu
 • oznámení otevření školního hřiště pro veřejnost
 • Stížnost na poškozené židle – většinou uvolněné šrouby-> židle se převažuje a naklání – při nalezeném poškození poslat do ředitelny lísteček se třídou a umístěním poškozeného nábytku.
 • Požadavek na opravy florbalových holí
 • Ve školní jídelně na WC chybí často toaletní papír a mýdlo
 • Dotaz na možnost pořádání turnaje v házené pro 8. – 9.roč., dále pak turnaje ve fotbalu a florbalu
 • Chtěli byste, aby byla ve škole nějaká akce, kterou si chcete vybrat sami??
 • Rozmyslete si, co byste si představovali a k tomu si seženete patrona
  (učitel, který bude na celou akci dohlížet), poté přijďte za panem zástupcem, anebo za panem ředitelem
  prokonzultovat celou akci, zda by šla v areálu školy uskutečnit.
 • po konzultaci s vyučujícími tělesné výchovy zhodnoceno, že pořizování speciálního míče na „Kinball“ je zbytečné
 • vyřešení záležitosti s plísní v 5.A
 • vyhovění prosby o výměnu hlavic u topení ve třídách
 • proběhla výměna žárovky v projektoru v přírodopisu
 • oznámení otevření školního hřiště pro veřejnost

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny