Školská rada

Zápis z jednání Školské rady ze dne 9. dubna 2024

Přítomni:

zástupci Statutárního města HK: p. Alena Nekolová, p. Kateřina Snopková

zástupci rodičů: p. Michaela Křížová, p. Kateřina Kotková

zástupci školy: p. Martin Hušek (ŘŠ) – stálý host, p. Martin Špliňo,                           p. Michal Herink (zapisovatel)

omluveni: –

Program:

  1. Kontrola zápisu z minulé Školské rady (dále jen ŠR) ze dne 3. 10. 2023.
  2. Informace ŘŠ o rozpočtu a provozu školy.
  3. Diskuze a různé.
  4. Stanovení termínu příštího zasedání ŠR.

Jednání :

V úvodu poděkování stávajícím členkám ŠR p. Křížové a p. Kotkové za obětavou práci pro ŠR v končícím volebním období.

Ad 1) 

ŠR projednala zápis z minulé Školské rady – schváleno bez připomínek.

Ad 2 )

Mzdový rozpočet

Celkový objempeněz je zatím „dostatečný“ (pokud je 130 % průměrné mzdy každému učiteli pouze řečnickou hříčkou), od září se očekává snížení PHmaxu. Nedostatečné finance jsou na nepedagogické pracovníky = snižujeme úvazky, žádáme kraj o navýšení. Především ve školní jídelně máme snahu udržet přijatelné mzdy, abychom byli schopni plnit stravovací povinnost. Stav, kdy osobním ohodnocením je třeba kolegyním uklízečkám dorovnávat minimální mzdu nepovažujeme za šťastný.

Provozní rozpočet

Dobu vnímáme, úplně si nestěžujeme. Chceme mít pocit transparentních rozpočtů jednotlivých škol. K posunu tímto směrem jsme připraveni pomoci svým časem, vypracováním návrhu i diskuzí s energetický managementem, případně v Klubu ředitelů.

Cíle

Cílem prvního funkčního období ředitele školy bylo realizovat technické dohnání, srovnání vybavenosti učeben s ostatními školami v HK. Tato fáze proběhla úspěšně.

Cílem druhého období je na konci „podepsat“ tvrzení, že se v Kuklenách vyučuje dobře. Cesta vede v realizaci konceptu práce s talentovanými a s nadanými žáky. Přes rozvoj tandemové a badatelské výuky. V propojení MŠ,   I. a II. stupně ZŠ. Prohlubovat kvalitní práci s měkkými dovednostmi, v budování klimatu školy a v dobré personální politice. Podporovat ochotu sboru se pravidelně dovzdělávat ve výše zmíněných dovednostech.

Plány

Z malé PC učebny v srpnu vybudujeme učebnu cizích jazyků a virtuální reality (fy AV Media). Financování rozprostřeme do několika období, využívat budeme již od září (s investorem domluveno).

Tématem je i bezpečnost školy. Prvním krokem k její navýšení je realizace projektu nového generální klíče.

Zřizovatel plánuje po 60 letech rekonstrukci podlahy v malé tělocvičně (červen až srpen), po 23 letech rekonstrukci školního hřiště (červenec až září).

Zahájíme přestavbu prostor bývalé sauny na GYM sál.

Zápis do 1. třídy, 6. třídy

Máme kolem 30ti dětí ve spádu. Cílem je otevřít dvě první třídy a být připraven v čase reagovat na nárůst obyvatel Kuklen, který souvisí s výstavbou.

Ze stejného důvodu bychom rádi otevřeli tři 6. třídy.

Ad 3)   Diskuze

Paní. A. Nekolová konstatovala velmi dobrou spolupráci s KMS Kukleny. Spolu se potkáváme na asi 5 různých projektech a úspěšný březnový ples je pouze jednou ze společných akcí.

            V MŠ Plačice od 1.8. dojde ke změně ZŘŠ. Do penze míří paní Kohoutová. Na pozici ji vystřídá paní Romana Kyselová, která doposud pracovala jako učitelka v MŠ Markova. Potenciál MŠ Plačice je bez výrazné investice pojmout tři třídy, místo současných dvou.

Rok 2024 by měl být rokem vyhotovení projektová dokumentace na   novou školní jídelnu. Rok 2026 by měl být rokem zahájení výstavby.

            Chystané akce školy: 16. 5. koncert ke Dni matek, 31.5. Den dětí, 22. 6.  burza minerálů a fosilií.

V červnu proběhnou volby do ŠR.

Ad 4)

Schválen termín příštího zasedání ŠR: úterý 8. 10. 2024 v 16 hodin.

V Hradci Králové dne 9. 4. 2024

Zapsal: Michal Herink                                                                 

Chcete-li zobrazit zápisy s předešlých jednání Školské rady, klikněte na odkazy níže.

zápis – 9. dubna 2024
zápis – 3. října 2023
zápis – 14. března 2023
zápis – 11. října 2022
zápis – 23. března 2022
zápis – 6. října 2021
zápis – 25. března 2021
zápis – 7. října 2020
zápis – 12. března 2020
zápis – 24. října 2019
zápis – 28. března 2019
zápis – 25. října 2018
zápis – 26. dubna 2018
zápis – 23. října 2017
zápis – 20. dubna 2017
zápis – 18. října 2016
zápis – 22. dubna 2016
zápis – 21. října 2015
zápis – 22. dubna 2015
zápis – 14. října 2014
zápis – 3. dubna 2014
zápis – 24. října 2013
zápis – 25. dubna 2013
zápis – 17. října 2012
zápis – 29. března 2012
zápis – 19. října 2011
zápis – 25. března 2010
zápis – 15. října 2009
zápis – 26. března 2009
zápis – 8. dubna 2008
zápis – 23. října 2007
zápis – 12. června 2007
zápis – 2. dubna 2007
zápis – 30. října 2006
zápis – 13. června 2006
zápis – 6. února 2006

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny