Školská rada

Zápis z jednání Školské rady ze dne 23. března 2022

Přítomni:

zástupci statutárního města HK: v z. Tereza Čtvrtečková

zástupci rodičů:  p. Michaela Křížová

zástupci školy: p. Martin Hušek (ŘŠ) – stálý host, p. Martin Špliňo, p. Michal Herink (zapisovatel)

omluveni: p. Kotková, p. Turková, p. Bárta

Program:

  1. kontrola zápisu z minulé Školské rady (dále jen ŠR) ze dne 6. 10. 2021
  2. informace ŘŠ
  3.  diskuze a různé
  4. stanovení termínu příštího zasedání

Jednání :

Ad 1) 

ŠR projednala zápis z minulé Školské rady – schváleno bez připomínek

Ad 2 ) Informace ředitele školy o rozpočtu a provozu školy

Mzdový rozpočet

K dnešnímu dni není známa jeho výše, škola se pohybuje ve mzdovém provizóriu, které je dostačující na pokrytí mzdových nároků

„Investice“ v závěru roku 2021

– nižší cena plynu, úspory energií během covidu, navýšení PR MMHK, výnosy z doplňkové činnosti, finance z grantů KHK, od vlády ČR – znamenaly nejvyšší investici do rozvoje školy za posledních 60 let. -realizováno: wifi pokrytí školy, dataprojektory, keramické tabule, notenbooky pro žáky do hodin, pro vyučující, základ učebny virtuální reality, nové vestavěné skříně u SH, nový kamerový systém, polepy schodů I. stupně, kancelářská technika, učitelské židle do tříd, regulace topení ve ŠJ, výměna baterií v budově ŠJ…

-škola ze svých prostředků zastoupila i TS HK – kompletní rekonstrukce 3 tříd a chodby v přízemí historické budovy, výměna 30 starých zářivek, dveří

Výhled do roku 2022

Nárůst ceny plynu 3,5x, elektrické energie 1,7x znamená, že dle předběžného propočtu nám v ZŠ PR vyjde, ale na rozvoj školy nezbyde prakticky nic. Jako celek ZŠ + MŠ + ŠJ předpokládáme nutnost čerpat z rezervního balíku MMHK.

Doplňková činnost. I při navýšení ceny podnajímaných prostor, předpokládáme v letošním roce, že nebude třeba provoz prostor dotovat, bohužel výnos z podnájmů bude nulový.

Čekáme na jednoduchá pravidla, jak, kdy a za jakých podmínek lze čerpat finance z rezervního fondu. Věříme, že MMHK využije své znalosti výše PR škol, informací z energetického managmentu a transparentně stanoví pravidla tak, aby se mohly všechny hradecké školy v roce 2022 rozvíjet stejně.

Ukrajinští žáci

Ctíme domluvenou strategii hradeckých škol. Žáci míří do tříd, 3 x týdně je jim poskytována individuální výuka Čj (učitelé, student PF UHK, bývalí učitelé ZŠ – placeno z financí „na doučování MŠMT“), 2 x týdně na 2 hodiny do 2 skupin (I. a II. stupeň) dochází ukrajinská studentka UHK – hodiny mají „socializační“ charakter – placena ze stejného zdroje financí.

V danou chvíli (březen 2022) naši školu navštěvuje 11 ukrajinských žáků.

Řešíme dané nejasnosti: zda lze přijmout žáky z vesnic mimo HK, které   nejsou v našem spádu? Proč nám střední školy posílají žáky starší 15 let?

Co nám komplikuje život

Minimální investice Magistrátu do ZŠ Kukleny během minulých 20 let dostávají „mobiliář“ školy na pokraj životnosti. Do budov zatéká na 7 místech. Do tříd na I. stupni již 15 let – letos poprvé i po několika opravách – stav trvá již 4 měsíce, kaluž v počítačové učebně máme 3 měsíce. TS řeší, ale zatím se nedaří, nyní čekáme na déšť, který řekne, zda se oprava zdařila. Z finančních důvodů byla odsunuta rekonstrukce podlah ve SH a tělocvičně. O prázdninách proběhne rekonstrukce stropu tělocvičny – ten současný nedovoloval cvičit v tělocvičně s míči. Venkovní hřiště se nám po každém dešti mění na 3 až 5 dní v bazén.

Co nám pomáhá

Výborná spolupráce s KMS Kukleny. Díky ní nebyly odebrány schválené finance na projektovou dokumentaci nové školní jídelny, stále je šance, že jednou budeme mít jídelnu, do které se všichni vejdeme a cesta k ní nebude přes jednu z nejfrekventovanější cest v okolí.

Ad 3)

Ad 4)

schválen termín příštího zasedání ŠR: úterý 11. 10. 2022 v 16 hodin

V Hradci Králové dne 24.3. 2022 Zapsal: Michal Herink

Chcete-li zobrazit zápisy s předešlých jednání Školské rady, klikněte na odkazy níže.

zápis – 14. března 2023
zápis – 11. října 2022
zápis – 23. března 2022
zápis – 6. října 2021
zápis – 25. března 2021
zápis – 07. října 2020
zápis – 12. března 2020
zápis – 24. října 2019
zápis – 28. března 2019
zápis – 25. října 2018
zápis – 26. dubna 2018
zápis – 23. října 2017
zápis – 20. dubna 2017
zápis – 18. října 2016
zápis – 22. dubna 2016
zápis – 21. října 2015
zápis – 22. dubna 2015
zápis – 14. října 2014
zápis – 03. dubna 2014
zápis – 24. října 2013
zápis – 25. dubna 2013
zápis – 17. října 2012
zápis – 29. března 2012
zápis – 19. října 2011
zápis – 25. března 2010
zápis – 15. října 2009
zápis – 26. března 2009
zápis – 08. dubna 2008
zápis – 23. října 2007
zápis – 12. června 2007
zápis – 02. dubna 2007
zápis – 30. října 2006
zápis – 13. června 2006
zápis – 06. února 2006

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny