Školská rada

Zápis z jednání Školské rady ze dne 8. října 2021

Přítomni:
zástupci statutárního města HK: p. Zbyněk Bárta, p. Andrea Turková
zástupci rodičů: p. Kateřina Kotková, p. Michaela Křížová
zástupci školy: p. Martin Hušek (ŘŠ) – stálý host, p. Michal Herink (zapisovatel)
omluven: Martin Špliňo (ZŘŠ)


Program:

 1. kontrola zápisu z minulé Školské rady (dále jen ŠR) ze dne 25. 3. 2021
 2. volba předsedy Školské rady
 3. projednání a schválení výroční zprávy školy
 4. informace ŘŠ
 5. diskuze a různé
 6. stanovení termínu příštího zasedání
  Jednání :
  Ad 1)
  ŠR projednala zápis z minulé Školské rady – schváleno bez připomínek
  Ad 2)
  do funkce předsedy ŠR zvolena p. Michaela Křížová
  Ad 3)
  ŠR projednala a schválila Výroční zprávu školy 2020/2021
  Ad 4)
  Informace ředitele školy o provozu školy
 • mzdový rozpočet – komfortní, provozní rozpočet – dostačující. Škole se podařilo pronajmout všechny volné prostory nad ŠJ a v domku na hřišti, přesto se příjem z doplňkové činnosti vlivem covidu snížil o polovinu – sportovní hala zavřena.
 • škola provedla stavební úpravy: kompletní rekonstrukci 4 tříd, rekonstrukci chodby v přízemí historické budovy, instalovala wifi antény do všech učeben.
 • výměnu zastaralé techniky jsme vyřešili dlouhodobým pronájmem 10 laserových dataprojektorů Epson a nákupem 10 keramických tabulí.
 • škola disponuje 30 novými „covid“ notebooky a 20 tablety z EU projektu kraje
 • město HK realizuje výměnu střešní krytiny a střešních oken nad ŠJ. TS pracují na realizaci projektové dokumentace na rekonstrukci palubovky a hlediště SH a tělocvičny.
 • od září 2021 jsme přešli na elektronickou žákovskou knížku, rozšiřujeme tým formativního hodnocení ze 3 na 9 členů. Testujeme tandemovou výuku (matematika II. stupeň) – ověřujeme ji jako možnou formu práce s nadanými žáky. Vyučující a asistenti se zapojili do covid doučování.
 • pokračujeme ve spolupráci s organizacemi, které sídlí v našich budovách: Spolek JOB – inovace, SEVER, FbC HK. Máme vše připraveno na plné „našlápnutí“ do projektu cirkulární školy.
 • Na vysoké úrovni držíme spolupráci s KMS, v září jsme společně zorganizovali Garden party na školní zahradě pro kuklenské občany. KMS jsme přizvali k oslavě 120. výročí otevření historické budovy.
 • pracujeme na užším propojení našich MŠ se školou a na vzájemné součinnosti mezi oběma MŠ
  Ad 5)
  -dotaz p. Bárty na počet žáků, kteří se doučují,
  odpověď ŘŠ: počet žáků, kteří se doučují je kolem 50
 • upozornění ŘŠ na problém zapůjčené IT techniky žákům ze znevýhodněných rodin – zapůjčené tablety/notebooky se často vracely ve velmi špatném stavu
  Ad 6)
  -schválen termín příštího zasedání ŠR: 23. 3. 2022 v 16 hodin
  V Hradci Králové dne 6. 10. 2021
  Zapsal: Michal Herink

Chcete-li zobrazit zápisy s předešlých jednání Školské rady, klikněte na odkazy níže.

zápis – 6. října 2021
zápis – 25. března 2021
zápis – 07. října 2020
zápis – 12. března 2020
zápis – 24. října 2019
zápis – 28. března 2019
zápis – 25. října 2018
zápis – 26. dubna 2018
zápis – 23. října 2017
zápis – 20. dubna 2017
zápis – 18. října 2016
zápis – 22. dubna 2016
zápis – 21. října 2015
zápis – 22. dubna 2015
zápis – 14. října 2014
zápis – 03. dubna 2014
zápis – 24. října 2013
zápis – 25. dubna 2013
zápis – 17. října 2012
zápis – 29. března 2012
zápis – 19. října 2011
zápis – 25. března 2010
zápis – 15. října 2009
zápis – 26. března 2009
zápis – 08. dubna 2008
zápis – 23. října 2007
zápis – 12. června 2007
zápis – 02. dubna 2007
zápis – 30. října 2006
zápis – 13. června 2006
zápis – 06. února 2006

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny