Řád šk. jídelny

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny, Pražská 198

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY – VÝDEJNY MŠ PLAČICE

Tento vnitřní řád školní jídelny – výdejny nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020.

TELEFON.   MŠ PLAČICE mobil     –   725 818 397

                       Mobil vedoucí učitelka –   605 532 397

                       Školní jídelna                –   495 535 899

Školní jídelna se řídí vyhláškou ,,O školním stravování“ č. 107/2005 Sb., vyhláškou č. 84/2008 Sb. a hygienickými předpisy dle vyhlášky č. 137/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy dle platné legislativy.

STRAVOVÁNÍ

Strávníci se stravují v mateřské škole.

Strava je dovážena v termoportech do MŠ ze školní jídelny ZŠ Kukleny.

Při nemoci strávníka je možné odebrat pouze první (neodhlášenou) stravu za sníženou cenu. Ostatní strava musí být odhlášena, jinak bude účtována plná cena stravy včetně režií.

                                           Potraviny          Osobní režie         Věcná režie          Celkem

Plná cena 3 – 6 let               49,- Kč                28,- Kč                  12,- Kč                79,- Kč

Děti 7 let a více                    53,- Kč                28,- Kč                  12,- Kč                83,- Kč

STRAVNÉ

Stravné se platí bezhotovostně na účet ŠJ číslo 27-320540217/0100.

Variabilní symbol (evidenční číslo) – určí vedoucí školní jídelny v kanceláři ŠJ.

Konstantní symbol:  0308 – poštovní složenka, 0379 – hotovost, 0558 – příkaz k úhradě.

Pokud by stav konta neodpovídal ceně jedné celodenní stravy – nebude strava vydána. Doporučujeme částku minimálně na jeden měsíc dopředu splatnou do 25. dne každého měsíce.

VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU

  • nechat zústatek peněz na kontě do následujícího školního roku (automatický převod)
  • písemně požádat o vrácení peněz v kanceláři ŠJ
  • přeplatky strávníků, kteří odchází z MŠ, se vyplácí do konce daného kalendářního roku

VÝŠE STRAVNÉHO   – finanční norma

                                   Přesnídávka                 Oběd                  Svačina                Celkem

3 – 6 let                            11,00 Kč                27,00 Kč               11,00 Kč                49,00- Kč

                                         11,00 Kč                27,00 Kč               ———                 38,00 Kč

7 a více let                       12,00 Kč                 29,00 Kč               12,00 Kč                53,00 Kč

                                        12,00 Kč                 29,00 Kč               ———                 41,00- Kč  

PŘÍJEM ODHLÁŠEK A PŘIHLÁŠEK

Strava na následující den musí být odhlášena nebo přihlášena DEN PŘEDEM do 9.30 hod. Stravu je možné odhlásit osobně nebo telefonicky v kanceláři MŠ.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny