MŠ Markova

Přijďte nás navštívit a prohlédnout si naši mateřskou školu. Den otevřených dveří proběhne ve čtvrtek 6. dubna od 15:30 do 16:30 ve třídě Berušek.
Těšíme se na Vás.

Informace pro rodiče k zápisu pro školní rok 2023/2024

Doporučujeme vám využít Elektronický předzápis. Usnadní a urychlí vám podání žádosti.

Jak postupovat:

 1. Zjistěte si svou spádovou mateřskou školu. Seznam spádových ulic všech mateřských škol naleznete ZDE.

 2. Hlásit se můžete i do nespádové MŠ. Je ale vhodné si podat Žádost i do mateřské školy spádové. V nespádové MŠ bude Vaše dítě podle platných přijímacích kritérií zařazeno až za děti spádové, a nemusí být proto z důvodu kapacity školy přijato.

 3. Předzapište své dítě prostřednictvím webu www.elektronickypredzapis.czElektronický předzápis bude otevřen od 17. 4. 2023 do 11. 5. 2023, do 24.00 hod. Vyplněnou žádost zde můžete také rovnou vytisknout.

 4. Pokud nemůžete použít Elektronický předzápis, využijte listinnou podobu Žádosti, která je ke stažení ZDE. Žádost vytiskněte, vyplňte a podepište. Další postup je shodný.

 5. Vyplněnou žádost (vytištěnou z webových stránek školy či vytištěnou prostřednictvím elektronickéhopředzápisu) podepište.

 6. Přiložte k Žádosti povinné dokumenty:
  Potvrzení dětského lékaře (na zadní straně žádosti) o řádném očkování dítěte, případně, že je dítě proti nákaze imunní nebo že nemůže být očkováno z důvodu kontraindikace. Potvrzení o očkování nemusí předkládat zákonní zástupci dětí, které se do MŠ hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

  Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte dokládá zákonný zástupce pouze tehdy, rozhodne-li se pro individuální vzdělávání svého dítěte (bez pravidelné docházky do MŠ). Pokud není oznámení doručeno společně s žádostí, je rodič povinen doručit oznámení do školy dodatečně, a to nejpozději do 31. 5. 2023  tiskopis ke stažení zde.

  Pokud má vaše dítě speciální vzdělávací potřeby a bylo již vyšetřeno v příslušném poradenském školském zařízení, můžete k Žádosti přiložit i toto Doporučení školského poradenského zařízení.

 7. Doručení Žádosti do MŠ:

Dostavte se spolu se svým dítětem. Vyplněnou a podepsanou Žádost a dokumenty doručte do příslušné mateřské školy:

Ve čtvrtek 11. 5. 2023 v čase od 10 – 11.30 hod a od 12.00 do 17.00 hod nebo
v pátek 12. 5. 2023 v čase od 10 – 11.30 hod a od 12.00 do 15.00 hod.

 1. Zákonní zástupci mohou po předchozí domluvě se zástupkyní ředitele pro MŠ Markova Mgr. Barborou Medveďovou (msmarkova@zskukleny.cz) nahlédnout do spisu ve středu 24. 5. 2023 od 10.00 do 12.00 hod.

 2. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce školy v pátek 2. 6. 2023.

 3. Rozhodnutí o nepřijetí budou fyzicky předávána ve středu 7. 6. 2023 od 10:00 do 12:00 a od 12:30 do 14:00 hod, případně zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.

 4. Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat ve čtvrtek 15. 6. 2023 od 16:00 hodin ve třídě BerušekSchůzka se koná bez přítomnosti dětí. Účast na schůzce je nutná. Případnou nepřítomnost na schůzce omluvte e‑mailem nebo telefonicky.

Kritéria pro přijímání dětí ZDE

Omezení provozu MŠ léto 2023

Schůzka pro rodiče dětí ze třídy Motýlků

Schůzka pro rodiče dětí ze třídy Motýlků proběhne 4. 10. 2022 od 16:00 hod v MŠ Markova.

Srdečně zveme všechny rodiče našich dětí na krátkou informační schůzku, na které bychom Vás seznámili s našimi plány a zároveň se společně domluvili na nových možnostech vzdělávání Vašich dětí, pokud o ně bude zájem. Předem děkujeme za Váš čas a účast.

Program:
– přivítání rodičů – p. ředitel M. Hušek
– nabízené akce školy
– nová vzdělávací nabídka

Těšíme se na Vás, Romča a Míša.

Prohlídka školkyPotřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny