Zápis do prvních tříd pro školní rok 2023/2024

  • Úvod
  • >
  • 2022-2023
  • >
  • Zápis do prvních tříd pro školní rok 2023/2024

Organizace zápisu do prvních tříd
pro školní rok 2023/2024

Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2023/2024 bude probíhat v prostorách školy na I. stupni. Vstup do budovy školy bude zajištěn vchodem pro žactvo směrem od venkovního sportoviště.

v pátek 14. dubna 2023 od 14:00 do 18:00 hodin a
v sobotu 15. dubna 2023 od 09:00 do 11:00 hodin

Zápis se týká:
a) dětí narozených od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017,
b) dětí s odkladem povinné školní docházky z minulého roku.

Rodič si s sebou k zápisu přinese následující dokumenty:
a) občanský průkaz
b) rodný list dítěte
c) doklad o trvalém pobytu (podnájemní smlouvu, pokud se liší od trvalého bydliště)
d) u cizinců, pas a platné vízum.

V případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky o jeden rok, (není-li dítě přiměřeně duševně ani tělesně vyspělé) domluvte si prosím v Pedagogicko-psychologické poradně vyšetření.

 Do školy, prosíme, doručit:

a) doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně-pedagogické centrum) k odkladu školní docházky,

b) doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa.

V případě, že zákonný zástupce ještě nemá veškeré podklady pro udělení odkladu, podá žádost o přijetí a v poznámce uvede, že bude žádat odklad školní docházky.

Pokud již v době zápisu bude mít rodič veškeré podklady pro odklad, vyplní pouze žádost o odklad školní docházky.

Pro případný předčasný nástup do 1. třídy (dítěti nebude k 1. září 2023 ještě šest let) je opět třeba předložit stanovisko pedagogicko – psychologické poradny. Tyto případy projednáme předem telefonicky.

V dopoledních hodinách v sobotu 1. dubna 2023 bude na webu školy www.zskukleny.cz, zprovozněn formulář pro elektronické podání přihlášky k zápisu na naši školu, kde jednoduše vyplníte požadované údaje. Na Váš email bude zasláno potvrzení o úspěšně provedeném podání. Upozorňujeme, že elektronické podání nenahrazuje povinnost dostavit se k zápisu osobně, pouze zjednodušuje podání přihlášky a šetří Váš čas strávený ve škole nad administrativními povinnostmi. Věříme, že tuto možnost oceníte a elektronické podání přihlášky využijete.

Pro zapsání dítěte do 1. třídy klikněte – ZDE.

*Elektronické podání přihlášky k zápisu bude zprovozněno v sobotu 1. dubna 2023 v dopoledních hodinách.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na stránkách školy na adrese www.zskukleny.cz a na úřední desce školy 15. května 2023 ve 12.00 hodin.

Případné dotazy týkající se zápisu směřujte na email: husek@zskukleny.cz nebo na telefon 723 261 260.

Dokumenty týkající se zápisu:

Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd pro školní rok 2023-24
Spádové oblasti pro základní školy v Hradci Králové
Seznam ulic a jejich příslušnost ke školám
Proč do Kuklen
Desatero pro rodiče MŠMT
Městská karta

Děkujeme a těšíme se na Vás .

                                                                                              Mgr. Martin Hušek
ředitel školy

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny