Mladí pro klima

Mladí pro klima – Jdeme do toho, s vámi, s Active Citizens Fund a s odvahou! (Active Citizens Fund)

Naše škola se zapojila do zmírňování dopadů klimatické změny v rámci grantového projektu Mladí pro klima z programu Active Citizens Fund, který realizuje Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.. Aktivity projektu nás povedou k přijetí adaptačních a mitigačních opatření na místní úrovni. Výběr a realizace konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci s místní samosprávu a komunitou. To vše se děje díky podpoře z Fondů EHP a Norska.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Třída 9.B se v loňském roce zapojila s projektem Keltský kalendář. Za budovou 1. stupně vysázela stromy s informačními cedulemi keltského horoskopu. Zároveň spolu s tím vysázela bylinkovou zahrádku do dvou vyvýšených květináčů, které zdobí vstup na zahradu školy.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny