Pracovní výjezd žákovského parlamentu

Jsme zapojení, jsme aktivní. To nám přineslo možnost čerpat část prostředků z programu Map II. venkov na pracovní výjezd do Horního Maršova do školícího střediska DOTEK. Do Krkonoš se vypravilo 15 zástupců 4. – 9. tříd. Naším cílem bylo lépe se vzájemně poznat, zefektivnit vzájemnou spolupráci, odhalit a posílit ty stránky osobností, které lze využít k bezchybné organizaci… k rozvoji tříd, školy, k zvýšení spokojenosti spolužáků. Vše ruku v ruce s úžasným programem, který mířil nejen na rozvoj dovedností, ale i na silný emoční zážitek.

Instruktoři z neziskové organizace SEVER pro nás připravili simulační hru s problematikou enviromentu a finanční gramotnosti FISH BANKS. Rolovou simulační hru APARTMÁNY, kde na veřejném zasedání obecního úřadu si mohli všichni zkusit jaké je to hájit své, kolektivní, přírodní, podnikatelské či veřejné zájmy. Hry na spolupráci, důvěru… vyplňovaly čas mezi velkými bloky. Jeden z velkých bloků mířil i ke stavu ekosystému Lysečinského potoka a Úpy. S nasazenými „broďáky“ vybaveni síťkami, lupami… jsme z vody tahali jednoho bezobratlého živočicha za druhým. Abychom je po jejich určení, vyvození závěrů bezpečně vrátili zpátky do vody.

Slušné spaní, dobrá kuchyně, program, volné wifi i cesta zpět přistaveným busem (již nebylo sil na hromadnou dopravu s výlukou) –  to vše vytvořilo neopakovatelnost zážitku, který nabízel náš pracovní pobyt v Horním Maršově.

Přísedící ŽP Mgr. Martin Hušek

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny