Dobrý den Kukleny,……ze školy, která dává smysl.

1. 2. 2022 – 30. 6. 2022       

Trochu vzpomínáme na dobu, kdy svět řešil „jen“ klimatickou změnu. Pak byl zasažen pandemií covid viru. Když se připravoval k návratu k normálu zahájilo Rusko nesmyslnou válku proti Ukrajině. Hluboce smekám před svými, vlastně před všemi učiteli. Jsme profesí, které nebylo umožněno dát nohu z pedálu. Doba před nás klade nové a nové komplikace (výzvou těžko sled proběhlých událostí nazývat), které se snažíme co nejzodpovědněji řešit. Ta doba trvá dva a půl roku a ve školách je únava stále hmatatelnější a hmatatelnější… těšíme se na dobu, kdy budeme řešit „jen“ klimatickou změnu.

OBLAST VZDĚLÁNÍ

Období se vyznačovalo rozvíjením již zahájených programů. Podstatné „evoluční“ změny dorazí až 1. září 2022. Škola se přihlásila k projektu MŠMT a chystá se vyučovat informatiku v rozšířeném formátu. 

Letmo k běžícím programům.  Téma formativního hodnocení nezapadlo, naše 3 kolegyně budou od příštího roku působit jako lektorky organizace JOB.

V rámci vzdělávání pedagogů realizujeme dlouhodobý program pedagogicko-psychologické poradny, financovaný z norských fondů. Myslím, že se nám stále více a více daří pronikat do jeho možností a po rozpačitějším začátku využívat jeho nabídky.

Na tandemovou výuku pějí chválu vyučující, žáci i rodiče. Pokud se výrazně nezmění mzdový rozpočet školy, tak tento rozměr výuky od září na druhém stupni rozšíříme a na prvním stupni zavedeme.

Věříme, že k efektivitě výuky přispěje i další zamýšlený krok. V hodinách, kde budeme používat vyspělejší techniku bude k dispozici technik (nabídka MŠMT, navýšení hodin pro nepedagogické IT pracovníky). 

O našem vzdělávání. Pokud úspěšnost hodnotíme optikou Magistrátu (sledován počet žáků přijatých na gymnázia), vycházíme velmi dobře. Ze 40 žáků 9. tříd je 10 přijato na gymnázia + na „GYBON“ míří slečna ze 7. třídy.

Nejvíce vavřínů jsme letos odnášeli ze sportovních soutěží. Naše týmy obsadily v dlouhodobé atletické soutěži Hradecký atletický pohár i v Hradeckých sportovních hrách (atletika) druhá místa. Starší kluci byli třetí v okresním turnaji kopané. Na nejvyšší post jsme dosáhli i v dívčím závodě „sportovní všestrannosti“ v triatlonu.

Do školy jsme přijali 22 ukrajinských žáků + 2 děti do MŠ. O jejich individuální vzdělávání češtiny se staralo 7 vyučujících + 4 externisté.

PERSONÁLNÍ OBLAST

Řešeny pouze drobnosti. Slečna asistentka Dragounová našla místo v oboru, který vystudovala. Na její místo nastoupil pan asistent Petr Cvrček.

Větší změny nás čekají od září 2022. Desítky let trvající pouť na ZŠ Kukleny zakončila p. uč. Koberová a p. asistentka Schovancová, oběma dámám vyjadřuji velký dík za vše, co pro školu udělaly. Odchází od nás i pánové asistenti Hájek a Řehůřek.

Náš tým bude od září o řadu pracovníků rozšířen. Příchody reagují na odchody našich pracovníků i na nástup tří šestých tříd, které nahradí dvě odcházející devítky.

Třídním učitelem ve druhé třídě bude paní učitelka Martina Karasová. V hodinách matematiky a občanské výuky se představí pan učitel Vojtěch Jedlička. Na jeho jmenovce Vojtěcha Růžičku budou čekat žáci v hodinách dějepisu, výtvarné a občanské výchovy. Po letošním záskoku a následné pomoci s doučováním ukrajinských žáků k nám na částečný úvazek (ruský jazyk a tělesná výchova) míří pan učitel Radim Dvořák. Náš tým rozšíří dvě kolegyně asistentky, slečna Bezperátová a paní Sandra Záňová.

MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ

Konec roku 2021 nás zastihl v dobré finanční kondici. Pak následovala ruská únorová agrese, kterou doprovází zvýšení cen energií, jež tlačí náš provozní rozpočet až na samou hranu přežití. Nestěžujeme si, ukrajinskému národu fandíme a s pochopením výraznější opravy našich prostor odkládáme na dobu budoucí.

Drobnosti proběhnou o prázdninách. Chystáme se na opravu tří učeben. Zřizovatel vymění strop historické tělocvičny = po mnoha letech půjde do tělocvičny vstoupit s balónem – hurá.

V tomto půlroce za posun v technickém vybavení školy vděčíme státu. Díky jeho příspěvku na „digitalizaci škol“, začne I. stupeň od září využívat sadu tabletů. O významný krok se posouváme i v projektu učebny virtuální reality.  

PROJEKTY

8. B paní učitelky Hálkové (Kadečkové) dotáhla do finále projekt Školy pro udržitelný život. Své místo u nás mají vyvýšené záhony s bylinkami. Plot u svodnice je bohatší o naučné tabule Keltského kalendáře a plocha před plotem očekává podzimní výsadbu stromů.

Žákovský parlament. „Nakopl“ náš společný výjezd do Horního Maršova, částečně hrazený z projektu Map II. venkov. ŽP byl úspěšným spoluorganizátorem – dětského dne pro I. stupeň (9. tř.), barevných dnů (8. tř.), dne pro budoucí šesté třídy (7. tř.). Účastníkem dvou konferencí, první hodnotící. Cílem druhé bylo otevřít téma pro ŽP na příští školní rok, je jím udržitelnost. Myslím, že hrdost na svoji školu nešla přehlédnout. Koncept cirkulární školy máme již zpracován – jen jej plně zavést do praxe.

Paní učitelka Slavíčková se svými hudebníky, třídní učitelé a žáci I. stupně připravili pro rodiče vystoupení ke Dni matek. Drobná hudební, taneční a recitační vystoupení rozezněla respirium prvního stupně.

Hudebníci paní učitelky byli i součástí programu, který vrcholil divadelní adaptací knihy Lois Lowryové – Spočítej hvězdy v podání žákyň 8. ročníku z literárně – dramatického semináře paní učitelky Schnaubertové.

Ohromný prostor sportovní haly nejen generuje starosti o jeho údržbu, ale přitahuje i organizátory velkých sportovních akcí. Naši žáci si mohli užít Olympijského dne se zlatým medailistou z OH v Londýně 2012 – Davidem Svobodou nebo Scholmánii (naživo „street“ sporty). V organizaci sportovních akcí nezahálela ani škola. Lyžařský kurz jsme nabídli žákům sedmých i osmých tříd. Vybraní žáci devátých tříd se po dvou letech vypravili na Vltavu.

Spolupráce s KMS Kukleny ústí do spolupořadatelství řady kulturních a kulturně vzdělávacích akcí. Aktivně jsme byli zapojeni do pořádání II. kuklenského plesu a karnevalu, do červnových Letních slavností. Zorganizovali jsme II. ročník burzy minerálů, fosílií a šperků. Stali se součástí skupiny, která si připomněla 150 let od úmrtí Františka Cyrila Kampelíka.

Akce, kterou máme před s sebou a na kterou Vás srdečně zveme je II. ročník Garden party na školní zahradě. Hudba k tanci i poslechu, občerstvení…odhalení desky pana Kampelíka na Vás čekají v sobotu 10.9.

Za tým pracovníků kuklenských škol – Martin Hušek.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny