Zahájení školního roku 2021/2022

 • Úvod
 • Zahájení školního roku 2021/2022

SOUPIS „COVI“ PRAVIDEL PRO ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 • ROUŠKY A RESPIRÁTORY nosíme ve společných prostorech, v lavicích je lze sundat. Náhradní chirurgické roušky, škola poskytne zdarma. Třetí osoby do budov školy vstupují v respirátorech.
 • TESTOVÁNÍ proběhne antigenními testy, ve třídách, 1., 6. a 9. září. Žáci 1. tříd budou mít první testování 2. 9. Pokud by okres HK vykázal více než 25 nakažených na 100 000 obyvatel budeme se testovat 1 x týdně do konce září. Povinnost se testovat mají všichni žáci i zaměstnanci. Vyjímkou je doba 180 dní po covidu, ukončené očkování nebo potvrzení z oficiálních testovacích míst o negativním výsledku testu (PCR platnost 7 dní, antigen 72 hodin).
 • PŘI POZITIVNÍM TESTU. Pozitivně testovaný je odveden do izolace, kontaktováni jsou zákonní zástupci. Vzniká povinnost absolvovat PCR test, pokud test bude negativní, žák se vrací do školy. O pozitivním PCR testu mají rodiče povinnost informovat školu. Škola má nově povinnost vyhotovit seznam třídy, skupin žáků, kteří se dostali s pozitivně testovaným do kontaktu a odeslat jej na KHS. Pokud je pozitivita zjištěna po dvou dnech strávených v jedné třídě, skupině míří do karantény všichni žáci třídy, skupiny. Při následném negativním PCR testu, pozitivního jedince, se vrací do školy. Při pozitivním testu zůstávají v karanténě, informace podá KHS. Když bude více než 50%  žáků ze třídy v karanténě, má škola povinnost zajistit distanční výuku.
 • NETESTOVANÍ ŽÁCI, KTEŘÍ NEDOLOŽÍ BEZINFEKČNOST.             Se mohou účastnit výuky. Mají povinnost nosit trvale roušku, v hodinách Hv nezpívají, necvičí ve vnitřních prostorech. Svačí a obědvají izolovaně od ostatních. Pokud není ochota nosit roušku, nelze tyto žáky vpustit do školy (zbytečné se v těchto situacích obracet na ŘŠ, je třeba se obrátit na soud). Škole nevzniká povinnost zajistit distanční výuku.
 • Škola má povinnost u vchodu, u toalet… instalovat zásobníky dezinfekce rukou. Škola má povinnost zajistit vícekrát za den dezinfekci klik, splachovadel, vypínačů, klávesnic… Vyučující mají za povinnost pravidelně větrat prostory.
 • ŠKOLNÍ JÍDELNA. U stolu může sedět až 6 strávníků. Doporučena služba na vydávání příborů. Doporučeno omezovat kontakty mezi skupinami.
 • NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ. „Zelené a oranžové“ země: do výsledku PCR testu nosit respirátor. „Světle a tmavě červené“ země: pro starší 12ti let: nejdříve 5 dní po příjezdu, nejpozději 14 dní po příjezdu se podrobit PCR testu, do doby výsledku PCR testu být v samoizolaci. Děti 6 až 12 let se po příjezdu podrobí PCR testu a pokud je tento negativní, mohou ihned do školy (není povinnost samoizolace). „Černé“ země: 24 hodin po příjezdu se podrobit PCR testu a pak znovu po 10 dnech, nejpozději po 14 dnech. V izolaci být do výsledku druhého testování. Děti do 6 let se nemusí testovat, po návratu z „červené a černé“ země zůstávají automaticky v samoizolaci 7, respektive 10 dní.
 • PODMÍNKY PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. TŘÍDY:
  Prosíme rodiče, aby doprovod prvňáčka tvořili jedna, max. dvě osoby. I při dodržení tohoto pravidla bude, dle stávajících opatření, nutné míti po celou dobu nasazený respirátor. Předpokládáme, že všichni zúčastnění splňují jedno z těchto kritérií: plné očkování, negativní výsledek PCR testu, který je časově platný, nebo běžící 180ti denní lhůta od prodělání onemocnění COVID-19. Těšíme se na Vás a předem děkujeme za pochopení a dodržení pravidel.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny