Zápis do MŠ Markova

Zápis do mateřské školy proběhne:

  • v pondělí 13. 5. 2024 od 10:00 do 11:30 a od 12:00 do 17:00
  • v úterý 14. 5. 2024 od 10:00 do 11:30 a od 12:00 do 15:00

v kanceláři mateřské školy na adrese Markova 870/22b, Hradec Králové, 500 04.

Doporučujeme Vám využít možnosti elektronického předzápisu, který bude v provozu od 15.4 2024 do 13. 5. 2024 do půlnoci. Odkaz na elektronický předzápis ZDE.

V případě, že nemáte možnost využít elektronického předzápisu, vytiskněte si přihlášku,
vyplňte ji, podepište a doručte do MŠ v termín zápisu. Přihláška k vytištění ZDE.

Dokumenty, které s sebou potřebujete k zápisu:

  • vyplněná přihláška/ vytištěná přihláška z elektronického předzápisu
  • potvrzení dětského lékaře o řádném očkování dítěte (formulář na zadní straně přihlášky). Potvrzení nemusí předkládat zákonný zástupce dítěte povinného předškolního věku (narozeno do 31. 8. 2019)
  • Pokud má Vaše dítě speciální vzdělávací potřeby a bylo vyšetřeno v příslušném školském poradenském zařízení (PPP, SPC), můžete k žádosti přiložit také Doporučení školského poradenského zařízení.
  • Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální vzdělávání svého dítěte, je
  • třeba spolu s přihláškou donést také Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte.
  • Pokud není doručeno společně s přihláškou, je nutné jej doručit nejpozději do 31. 5. Formulář k vytištění ZDE.

Zákonní zástupci mohou po dohodě se zástupkyní ředitele pro mateřskou školu ve čtvrtek 23. 5. 2024 od 10:00 do 12:00 nahlédnout do spisu v kanceláři mateřské školy.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webu mateřské školy a na brance mateřské školy v pondělí 3. 6. 2024.

Rozhodnutí o nepřijetí budou fyzicky předávána ve středu 5. 6. 2024 od 10:00 do 12:00 v kanceláři mateřské školy, nebo po domluvě v jiný termín.

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí proběhne ve středu 12. 6. 2024 od 15:30 v mateřské škole ve třídě Berušek. Na schůzku přijďte prosím bez dětí. V případě absence se prosím omluvte předem telefonicky, nebo emailem a domluvte si náhradní termín.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny