Zápis do prvních tříd pro školní rok 2022/2023

   Proběhl ve dnech:
pátek 8. dubna a sobota 9. dubna 2022

Výsledky zápisu budou zveřejněny zde a to v pátek 13. května v 12.00h.

K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci
s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a)
zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.
Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 10. června 2022 od 14.00h do 17.00h.

Іноземці не можуть подавати документи на зарахування до початкових шкіл у період з 1 по 30 квітня з візою з метою перебування на території Чеської Республіки відповідно до § 33 абз. і)
Закону про проживання іноземців у Чеській Республіці (“Біженці”) з місцем проживання в зоні охоплення.
Для цих іноземців – біженців термін реєстрації – 10 червня 2022 року з 14:00 до 17:00.

V příštím školním roce bychom rádi otevřeli dvě méně početné první třídy.
Důležité informace týkající se zápisu naleznete v níže přiložených souborech.

Proč do Kuklen.
Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd ZŠ pro rok 2022/2023.
Organizace zápisu pro rok 2022/2023.
Spádové obvody základních škol v Hradci Králové.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny