Zápis do 1. tříd

Pro realizaci zápisu dítěte do 1. třídy ZŠ Kukleny klikněte

ZDE

Elektronický zápis bude aktivní od 1. 4. 2021 od 8.00 hodin.

OZNÁMENÍ O ZÁPISU DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Ředitel Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové – Kukleny, Pražská 198, vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do 1. tříd proběhne bez přítomnosti dětí  elektronickou cestou, s dodatečným písemným podpisem žádosti zákonným zástupcem.

Termín pro podání elektronické žádosti:       1. 4. – 30. 4. 2021

Způsob podávání žádostí o přijetí:

Na našich stránkách (www.zskukleny.cz) bude 1. 4. 2021 zpřístupněn systém na podání elektronické žádosti o přijetí. Ideálně do 5 dnů od elektronického podání žádosti se dostaví zákonný zástupce dítěte, v předem domluveném čase, k podpisu vytištěné přihlášky a k předložení souvisejících dokumentů (vstup do ZŠ vchodem od sportovní haly). Termín pro podpis žádosti o přijetí s Vámi dojedná paní hospodářka p. Alena Poživilová (zskukleny@zskukleny.cz). Zákonní zástupci, kteří nemají možnost využít elektronického podání žádosti, mohou osobně navštívit základní školu v termínech: pátek   16. 4. 2021 od 16.00 – 18.00 hod a v sobotu 17. 4. 2021 od 9.00 – 11.00 hod (vstup hlavním žákovským vchodem – vchod naproti venkovnímu sportovnímu areálu)

Osobní podání žádosti se uskuteční v budově Základní školy a Mateřské školy,
Hradec Králové – Kukleny, Pražská 198. Pracovník školy s Vámi zadá údaje do elektronického systému, podepíšete žádost a společně zkontroluje související dokumenty.

Potřebné dokumenty

 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • cestovní pas a povolení k pobytu u cizinců,
 • zdravotní průkaz dítěte.

Plnění povinnosti školní docházky 

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok (zákonný zástupce musí opětovně podat žádost o přijetí v tomto roce).

Dítě narozené od 1. 9. 2015 do 31. 1. 2015 může být přijato k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte je doložení doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení. 

Odklad školní docházky 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Ředitel školy odloží začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce od 1. 4. – 30. 4. 2021. Formulář žádosti je k dispozici v informačním systému SIRS ve kterém bude probíhat celý zápis.
Zákonní zástupci, kteří nemají možnost využít elektronického zápisu, mohou vyplnit žádost o odklad při osobní návštěvě školy v termínech: pátek   16. 4. 2021 od 15.00 – 18.00 hod a v sobotu 17. 4. 2021 od 9.00 – 11.00 hod (vstup hlavním žákovským vchodem – vchod naproti venkovnímu sportovnímu areálu), kde s Vámi pracovník školy zadá údaje do elektronického systému, podepíšete žádost a společně zkontroluje související dokumenty.


Žádost o odklad povinné školní docházky je možné zaslat elektronicky a opět do 5 dnů po zaslání se zákonný zástupce musí dostavit, v předem domluveném termínu, k podpisu žádosti. Žádost lze zasílat na email zskukleny@zskukleny.cz. Vyplněnou žádost lze podat i osobně v úředních hodinách školy (na našich www).

K žádosti je třeba doložit:

 • doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení, 
 • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Uvedené přílohy je nutné doložit bezodkladně.

Počet žáků, které je možné přijmout 

Ve školním roce 2021/2022, podle počtu žáků, otevřeme jednu až dvě první třídy s maximální kapacitou jedné 28 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy. 

Kritéria pro přijímání žáků 

Přednostně budou přijímáni žáci: 

 1. Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (§36 odst. 7 školského zákona – seznam viz níže).
 2. Děti, které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy, budou přijímány podle následujících kritérií:
 3. děti, jejichž sourozenci ve školním roce 2021/2022 pokračují v plnění školní docházky v naší základní škole,
 4. děti, které plnily předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 v mateřské škole, jejíž činnost organizace vykonává,
 5. losování.

Dle obecně závazné vyhlášky 1/2020 školský obvod Základní školy a Mateřské školy Hradec Králové – Kukleny, Pražská 198 tvoří ulice: 

Banskobystrická, Borovinka, Čejkova cesta, Dělnická, Denisovo náměstí, Družstevní, Gogolova, Honkova, Janáčkova, Jiráskova, Kalendova, Kampelíkova, Koželužská, Krunertova, Křížkovského, Kubcova, Kubištova, Kudrnova, Kutnohorská, Ležáky, Libišanská, Machovcova, Markova, Na Stružce, náměstí E. F. Buriana, Ořechová, Pardubická, Pražská třída, Růžová, Slepá, Stěžerská, Šumperská, Tomáškova, U Svodnice, V Domkách, Vilová, Vlčkovická, Za Škodovkou, Zdeňka Wirtha, Zelená.

Výsledky budou zveřejněny dne 30. 5. 2021 na naší úřední desce a na webových stránkách školy.

Pokud to situace dovolí, v červnu Vás všechny rádi i spolu s vašimi dětmi pozveme na komentovanou prohlídku naší školy, kde budeme připraveni zodpovědět veškeré vaše dotazy.                                             

Mgr. Martin Hušek

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny