DOBRÝ DEN KUKLENY, …….. ze školy, která dává smysl.

Nasazené roušky a respirátory máme téměř rok. Pokud máme zůstat pozitivní a hledat i na době covidové pozitiva, tak vzrůst digitální gramotnosti pracovníků školy je jednoznačný a nepopiratelný. Online výukou jsme se zdárně prokousali, naučili jsme se technicky a programově podporovat žáky i vyučující. To vše byla pozitiva, která s dobou zavření škol začínají ustupovat. Proto pevně věříme, že se brzy naše brány otevřou a nastupující pocit stagnace se s žáky v lavicích dá na ústup.

Chceme věřit, že možnost „získání“ větší samostatnosti, možnost naučit se oddělovat důležité od méně podstatného, plánovat si den, práci, tedy vše, k čemu distanční výuka přirozeně tlačí naše žáky, pro ně bude i do budoucna přínosem.

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ

Úspěchy lze zaznamenat i v době distanční výuky. V online podobě běží předmětové olympiády. V té z českého jazyka byly slečny z Kuklen úspěšné. V konkurenci 21 účastníků okresního kola ze ZŠ a z víceletých gymnázií se umístila na 3. místě Michaela Martinů z 8. A a na 7. místě Anna Balcarová z 9. B. Úžasné! Gratulujeme.

Vysoko hodnotíme akci žákovského parlamentu. Do zásob sociálního šatníku si od nás hradecká charita odvezla pytle oblečení, dek a batohů. Děkujeme jménem Oblastní charity HK všem organizátorům i přispěvatelům.

Žákovský parlament ještě jednou: Stali jsme se aktivním členem sdružení ŽP. Na online setkání nás reprezentovala Natálie Martincová a Honza Chmelík. Organizátoři jejich zapojení hodnotili kladně. Stejně vysoko je vnímáno i aktivní zapojení naší školy.

OBLAST VZDĚLÁNÍ

Během letních prázdnin jsme hodnotili efektivitu všech kroků, které přinesla distanční výuka. Konfrontovali jsme naše zkušenosti s poznatky jiných základních škol. Pokusili jsme se vyzdvihnout to dobré a cílit na oblasti, kde jsme cítili rezervy.

  • Velkou spokojenost jsme konstatovali s prostředím Google Classroom.
  • Efektivní využití tohoto nástroje vidíme od 3. třídy. U 1. a 2. třídy je kladem socializační přínos, ale společnou práci učitele – žáka a rodiče nemůže nahradit. Tento názor jsme obhajovali před zákonnými zástupci.
  • Kolega Hochman se stal poradcem pro technické problémy žáků.
  • Mezi žáky jsme rozdělili 17 kusů výpočetní techniky, sociálně slabým rodinám jsme zprostředkovali zdarma připojení k internetu.
  • Vyučující mohou získat technickou podporu u kolegyně Schnaubertové, kolegy Moudrého a Hochmana. Vytvořili jsme tým (p. uč. Hochman, Moudrý, Zaplatílková, Schnaubertová, Kadečková), který měl možnost se školit v pokročilých online technologiích a stal se zdrojem informací pro své kolegy. Máme funkční kanál na sdílení zkušeností.
  • V MŠ, ZŠ i ve ŠD pokračujeme v EU programu – Šablony II.
  • Posílili jsme wifi síť v 1. patře historické budovy. Vyučující mají kvalitní techniku.

Vzděláním sborovny se cílilo k vyšší efektivitě výuky. Poznatky z formativního hodnocení jsme sdíleli na devíti webinářích s panem Zdeňkem Dlabolou z JOBu. Vyučující pracovali ve třech skupinách pod vedením p. uč. Zaplatílkové, Schnaubertové a Kadečkové.

MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ

Věta o dohnání 21. století je stále aktuální.  Pozitivní vliv na naše investice a nákupy měly úspěšné grantové žádosti a útlum spotřeby energií v budovách, negativní zavření sportovní haly.

Nový interaktivní dataprojektor a tabuli má 8. A., v 8. B je nová tabule a dataprojektor. Z dotace Vlády ČR je na škole 30 nových notebooků. Pro ně je zakoupena dobíjecí skříň. Posílili jsme wifi síť. Testujeme využití grafického tabletu. Pokud se osvědčí, bude předmětem naší příští investice do techniky. Bezpečnost řeší nákup duchny na skok vysoký, prodloužení venkovního doskočiště na skok daleký i kácení proschlých stromů. Ty nahradila výsadba osmi nových stromů v areálu. Rozšíření doplňkové činnosti reprezentuje oprava místností v podkroví v Zelené ulici, od 1. 1. 2021 je zde v podnájmu vzdělávací společnost JOB (ke špičkovým vědomostem z oboru máme blíže), již v listopadu jsme podnajali dvě místnosti v domku na hřišti oddílu florbalu FbC HK. Naším partnerem se stali florbalisti FbC i fotbalisti SK Slávie. Na úspory energie cílí nové dveře do historické budovy s novým kamenným prahem. Stejnou ambici má sádrokartonová stěna a dřevěné dvojdveře, které nahradily „lítačky“ a luxferovou stěnu. Historická světla z „malé“ tělocvičny vystřídaly 4 led zářivky. Pohodlí zastupuje nákup 26 židlí pro školní družinu a dokončení zázemí pro pedagogy z I. stupně – mají svoji sborovnu.

Finance z grantů a ze Spolku přátel školy putovaly na zakoupení zajímavé odborné knihovny pro pedagogy, podílely se na nákupu dvou 3D tiskáren, 10 robotických stavebnic Lego a dvou ozobotů. Do počítačových učeben byl zakoupen nový software.

K výrazným změnám došlo v mateřských školách. V MŠ Plačice byla realizována změna vytápění. Akumulační kamna nahradilo plynové topení. Proběhla asanace vlhkých sklepů. Byl vyměněn jistič v rozvodné skříni. A od podzimu vaříme a ohříváme v nové kuchyni.  V MŠ Markova pokračujeme v instalaci klimatických jednotek, funkční jsou již tři.

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

V této oblasti ZŠ zaznamenala ohromný progres. V konkurzu jsme pořídili plechovou boudu. Podepsali jsme smlouvu s firmou vykupující a zpět nám dodávající tonery, s firmou odebírající od nás elektroodpad a zářivky a s firmou odebírající ze ŠJ olej – zpět dorazí mazivo. Nové sběrné nádoby nám pomohou třídit sklo i plast, který odešleme ke zpracování a vrátí se nám jako pytle do odpadkových košů. Nakoupili jsme kompostéry. S principy cirkulární ekonomiky se začali seznamovat vyučující a nepedagogičtí pracovníci.

Martin Hušek – ředitel ZŠ a MŠ Kukleny, …školy, která dává smysl.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny