Praskačský zpěváček 2012

  • Úvod
  • Praskačský zpěváček 2012

Letošního jedenáctého ročníku soutěže v sólovém zpěvu Praskačský zpěváček se zúčastnilo celkem devadesát pět soutěžících v šesti kategoriích ze šestnácti škol Královéhradeckého kraje. Děti zpívaly dvě písně – lidovou a umělou – za doprovodu svého učitele na hudební nástroj.
Ze třídních kol, která ve škole v Kuklenách probíhala v jednotlivých hodinách hudební výchovy, bylo postupně vybráno šest soutěžících, kteří nás jeli 24. dubna reprezentovat do Praskačky. Byli to tito žáci: Filip Seifert ze 3.B, Martina Svatošová a Vojta Podroužek ze 4.A, Bára Pošvářová a Václav Gaži z 5.B a Jirka Podroužek ze 2.B.
Posledně jmenovaný nás potěšil úplně nejvíc. Přesto, že patřil k nejmladším ve spojené kategorii 2. a 3. tříd, která byla silná počtem účastníků (kolem 25) i jejich úrovní. V den svého svátku se mu podařilo sympatickým, soustředěným a bezchybným výkonem vybojovat celkové prvenství. Gratulujeme!
Ostatní žáci se rovněž velmi snažili a za jejich výkon je také chválíme. Přesto, že se neumístili na prvních místech, nemusí být smutní, protože výlet stál rozhodně za to. Někteří byli na podobné soutěži úplně poprvé, slyšeli výkony všech svých soupeřů, obdrželi dárek a pamětní list a také si pochutnali na dobrém občerstvení. Na fotografiích přinášíme aspoň náznak celkové atmosféry, ve které zápolení probíhalo. Na kytaru děti doprovázela paní učitelka Věra Slavíčková.

Fotogalerie:

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny