Škola pro udržitelný život

Projekt ŠUŽ

           Do tohoto projektu se zapojila třída 9. A. Cílem bylo ukotvení k městské části, kde se škola nachází, seznámení se s historií obce a historií naší školy.

Vyhledávali jsme první zmínky o Kuklenách, odvození názvu, jak vznikala ulice, na které naše škola leží. Dále jsme se zajímali o to, kde byla první budova školy, kolik žáků do ní chodilo, až jsme se postupně dostávali k té naší. S historií Kuklen nás svým poutavým povídáním seznámila místní občanka, paní Burýšková. Dověděli jsme se mnoho zajímavého o místních rodácích a jejich rodinných firmách v rámci dvou přednášek.

              Pracovali jsme nejdříve ve škole, pak online během distanční výuky, nejčastěji ve skupinách. Seznámili jsme se s programem mural, kde jsme se zamýšleli nad tím, co se nám zde líbí, co by chtělo zlepšit. Součástí byla i vize obce na příštích 10 let, kterou jsme podstoupili KMS. Osobně dvě žákyně náš projekt přednesly na schůzi Komise místní samosprávy. Informovaly ji o záměru umístit tabule na budově školní jídelny, na veřejném prostranství. V dubnu po návratu zpět do škol se uskutečnily dvě besedy s paní Burýškovou – znalcem místní historie. Když jsme měli dostatek podkladů, vybrali jsme ta nejdůležitější data, týkající se historie obce a školy, a v rámci projektového dne 5 skupinek žáků připravilo vzory pro výsledné tabule. Žebříček povedenosti návrhů sestavili samotní žáci, hlavní slovo pro volbu k realizaci mělo vedení školy a vedení KMS. Dva „vítězné“ návrhy byly dány do výroby místnímu podnikateli – reklamnímu studiu Paleta a nástrojaři z Plačic panu Kubiasovi.              

            29. 6. 2021 v 11. 00 byly obě tabule slavnostně odhaleny za přítomnosti žáků, zástupců místní samosprávy, vedení školy, zástupců města a Severu.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny