Využití nově zrekonstruované učebny fyziky – využití Nadace ČEZ

  • Úvod
  • Využití nově zrekonstruované učebny fyziky – využití Nadace ČEZ

V rámci regionálního projektu Nadace ČEZ Zelené učebny jsme získali velký finanční příspěvek na moderní učebnu fyziky.

Chceme-li udržet zájem dnešních mladých lidí o vědu a techniku, vlastní hledání a objevování, je nutno začít již u žáků ZŠ. Proto jim chceme na naší škole nabídnout moderní učebnu fyziky, ve které by mohli snáze zkoumat a objevovat zákonitosti vědy a techniky. Naším cílem je zkvalitnit fyzikální vzdělávání.

Nová učebna umožňuje práci se stejnosměrným a střídavým napětím,také s 230 V, čemuž odpovídá speciální elektrorozvaděč v katedře učitele. V žákovských lavicích se bude možno připojit ke stejnosměrnému a střídavému zdroji el. napětí do bezpečné hodnoty 24 V. Do demonstračního učitelského stolu je přivedena voda a odpad. V nejbližší době bychom chtěli dosáhnout multimediálního charakteru učebny.

Nová učebna usnadňuje žákům práci s el. proudem, který budou využívat při pokusech z elektřiny a magnetismu v šestém, osmém a devátém ročníku. V šestém při seznamování s jednoduchým a rozvětveným el. obvodem, v osmém se stejnosměrným el. proudem propojeným s výpočtem proudu, napětí a odporu, v devátém budou žáci demonstrovat vznik střídavého proudu a jeho účinky v kapitole elektromagnetické pole. Ani v sedmém ročníku nebude učebna zahálet, v kapitole optiky nám bude umožněno pracovat s optickou soupravou a odhalit funkci optických pomůcek – zrcadel a čoček.

Fotogalerie:

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny