9.A (2022-2023)

ROZVRH HODIN

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

8.A – Den Země byl jiný, než jsme čekali

8.A – Preventivní program s policií na téma bezpečný kyberprostor

8.A – Den zvířat na veterinární škole

8.A v říjnu 2021

8.A oslavila 120 let školní budovy

  • Při etické výchově jsme hledali ve tříčlenných týmech odpovědi na otázky týkající se historie naší školy i obce Kukleny. Využili jsme nově nainstalované panely v chodbě u šaten. Mnohé z nás řada informací překvapila. Poté jsme prezentovali své odpovědi před spolužáky. Následovala beseda, při které jsme zjistili, že i my už jsme pamětníky mnohých změn k lepšímu v naší škole.

8.A na branném dnu na Biřičce

8. A druhý den ve škole

Naše třída 7.A

Konečně společná fotka po návratu do lavic – květen

Třídní maskot Yetti se koupe

Naše mandaly

Naše Velikonoce

Letos panovala o Velikonocích poměrně přísná hygienická opatření, a tak jsme si aspoň některé tradice připomněli „dálkově“. Podle videa jsme se pokoušeli plést pomlázku, něco jsme doma vyzdobili nebo s rodiči upekli…

Hody, hody, bude líp,

vyzrajeme na covid,

dobroty si dáme,

pak si zazpíváme…

Až pravidla dovolí,

vyrazíme do školy…

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny