Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020.

S ohledem na plánované uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče v jednotlivých kalendářních měsících, bude v příštím týdnu projednávat Poslanecká sněmovna. Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat se dočtete – ZDE.

Organizace výuky v týdnu od 22. 2. do 26. 2. 2021

Žáci 1. a 2. třída
Ve škole jsou přítomni pouze žáci 1. a 2. ročníku. Všichni zúčastnění nosí po celou dobu pobytu ve škole roušku (díky, že každý žák má u sebe 2 – 3 roušky). Výuka probíhá dle prezenčního rozvrhu s omezením pro Tv a Hv. Po celou dobu zůstává zachována homogenita skupin, tj. v rámci ŠD a ŠJ se žáci nepotkávají s žáky jiné skupiny. Nařízeno povinné větrání o přestávkách a uprostřed hodiny.

Žáci 3. a 9. třída
Žáci 3. až 9. ročníku jsou vyučováni distančně a to podle distančních rozvrhů pro jednotlivé třídy. Žáci z distanční výuky mohou, po předchozí domluvě s vedoucí ŠJ, na oběd v čase od 12.35h do 12.50h. Všichni žáci 3. až 9. ročníku mají od 4. 1. automaticky odhlášené obědy!

ZŠ – II. stupeň
Zde jsou povoleny individuální konzultace. U konzultace může být přítomen jeden žák a jeho rodič.

Začátky vyučovacích hodin v distančním rozvrhu:
1.h – 8.00h – 8.45h
2.h – 9.00h – 9.45h
3.h – 10.00h – 10.45h
4.h – 11.00h – 11.45h
5.h – 12.00h – 12.45h

I. Stupeň + školní družina

otevřena ranní i odpolední družina

1.A……..p. Vejsová, p. Dragounová
1.B……..p. Bosáková, p. Zajacová
2.A……..p. Koudelová, p.Bejjani, p.Řehůřek

Žáci 1. a 2.A vstupují do budovy školy hlavním vchodem, žáci 1.B vcházejí do školní budovy vchodem ze školní zahrady.

Školní jídelna

Každá skupina se stravuje ve školní jídelně samostatně a to dle předem stanoveného časového rozpisu. Žáci sedí u stolu podle zasedacího pořádku, vždy maximálně po 4. Vyučující odcházejí na oběd společně se svou třídou, kde zajistí dětem „servis“ v souvislosti s vydáním oběda a předají žáky kolegyním ze školní družiny.

Současná situace a aktuální nařízení se v průběhu dní mohou samozřejmě měnit. Sledujte prosím proto naše webové stránky na kterých Vás o případných změnách budeme informovat.

Den pro Vás

Dne 11. 9. 2020 navštívili žáci devátých tříd SOŠ a SOU Vocelovu, aby si vyzkoušeli různorodé učební obory. V rámci soutěží poskládali střechu, složili sifon, ověřili si své schopnosti své prostorové orientace při skládání dřevěné věže a dláždění chodníku. Chlapci z 9. A vybojovali krásné páté místo, ale cílem bylo zamyslet se nad svým budoucím povoláním a vyzkoušet si, co jednotlivé obory obnáší.

Pasování na čtenáře

Naši druháčci zažili ve čtvrtek 10. 9. svůj velký den.
Protože se všichni naučili číst, mohla je královna Bohdanka se svým synkem  pasovat na čtenáře.
Pasovaní čtenáři se doma pochlubili odznakem a novou knihou.

Adaptační den 6.B

Hned třetí den školy využila třída 6. B hezkého počasí a vydala se do lesů s jediným cílem: lépe se poznat a skamarádit se.
Do třídy chodí děti, které navštěvovaly čtyři různé školy: ZŠ Stěžery, Kratonohy, Praskačka a Kukleny, proto jsme do programu adaptačního dne zařadili různé seznamovací hry, „ledolamky“ a aktivity podporující komunikaci.
Bylo nám spolu báječně. Těšíme, co společné čtyři roky přinesou.

Petra Schnaubertová

A jak „adapťák“ vidí sami šesťáci?

Překvapilo mě, že tolik dětí má sociální sítě. Měla jsem radost z toho, že jsem na rytířském hradišti. Mega jsem si užila to, že jsem byla ocásek. Budu vzpomínat na to, jak nešel rozdělat oheň. A zavázané oči byly super.

T. Z.

Nejvíc jsem si užil hru Cik-cak. Překvapilo mě, že jsme šli 4 km. Dozvěděl jsem se, co je to barometr.

T. K.

Nejvíc jsem si užil ty hradby a táborák. Potěšilo mě, že jsme byli spolu hodně dlouho.

S. D.

Budu vzpomínat na to, jak jsme šli poslepu do kopce.

N. K.

Adapťák je pro mě úplně nová zkušenost a moc mě bavil. Nejvíc mě potěšily seznamovací hry.

První den ve škole

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny