Důležité informace

19. 4. 2021 – doplňující INFORMACE o otevření škol z metodik MŠMT a MZ

Mateřská škola

 • V MŠ pokračují předškoláci, skupiny čítají maximálně 15 dětí. Děti nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se po škole mají povinnost nosit respirátor. Povinné testování probíhá 2x týdně (pondělí, čtvrtek). Děkujeme za přítomnost rodiče u testování.

Základní škola

 • Žáci a žákyně, kteří jsou pozitivně testováni nebo se odmítnou testovat, se nemohou účastnit prezenční výuky. Žáky, kteří odmítnou test, nemá škola povinnost online vzdělávat v rozsahu distanční výuky, přistupuje se k nim, jako k žákům, kteří jsou doma s běžnou nemocí. Poskytována bude přiměřená podpora vzdělávání. Po oznámení bude škola tuto absenci evidovat jako omluvenou.
 • Žáky s příznaky „nemocí“ zákonní zástupci (dále ZZ) neposílají do školy. Testování je určeno žákům bez příznaků nemoci.
 • Testování bude probíhat samoodběrem, za asistence dohledu. Viz. instruktážní video na konci textu.
 • Vstup do budovy a testování žáků (pondělí čtvrtek)
  Do školy vstupujeme všichni žákovským vchodem (včetně ranní družiny). Žáci s respirátorem nebo chirurgickou rouškou, dospělí s respirátorem. Po vstupu použijeme dezinfekci u vchodu. 2 x týdně bude probíhat testování žáků a zaměstnanců školy. U žáků 1. – 3. tříd se mohou testování účastnit zákonní zástupci (dále ZZ). Testování v ranní družině: po vstupu do školy žák zamíří do prostoru před počítačovou učebnou, sedne si na jednu ze židlí, za spoluúčasti dozoru absolvuje test. Při negativním testu bude pokračovat do šatny a dále do družiny (žáci 1. B do 1. B, žáci 4. A   do 4. A, žáci 5. A do 5. A). Při pozitivním testu bude odveden do izolační místnosti a dohled telefonicky osloví ZZ. Testování za asistence rodičů: po vstupu do školy žák a ZZ zamíří do prostoru před PC učebnou, zvolí si stanoviště, nahlásí jméno žáka/žákyně, třídu, poté obdrží test. Po absolvování a negativním testu žák míří do šatny a dále do 1. B, 4. A či do 5. A, rodič míří k východu ze školy (nevstupuje do šaten školy). Při pozitivním testu, dohled administrativně zaznamená, předá potvrzení o pozitivním AG testu. ZZ s žákem odchází „řešit“ objednání na PCR test. Co se stane když… hezky řeší plakát MZ v příloze. Testování žáka, který přichází na 8.00: od vchodu zamíří kolem PC učebny bez přezutí do: žáci  1. B do kabinetu NŠ (ukáže paní vychovatelka), žáci 4. A do knihária, žáci 5. A do 3. A, zde se za asistence třídního učitele otestují (při volné kapacitě může test proběhnout před PC učebnou). Negativní odchází do šatny a poté do své třídy. Do své třídy ze šatny rovnou míří i žáci, kteří se nemusí testovat (mají příslušné potvrzení o prodělání covi infekce během minulých 90 dnů…). Toto potvrzení ukáží dohledu u vchodu školy a následně předají třídnímu učiteli. Pokud neřeknete jinak, bude po ukončení platnosti skartováno. Pozitivní žáci míří do izolace a telefonicky jsou kontaktováni ZZ.
 • Testování mimo testovací dny: pokud do školy dorazíte v úterý, ve středu či v pátek a v pondělí nebo ve čtvrtek jste nebyli testováni. Po vstupu do školy před 8.00 zamíříte ke stolkům u PC učebny, zaměstnanec školy vám  zde  pomůže s testem. Po 8. 00 vstupujete do školy vchodem od SH. U testu vám bude asistovat paní hospodářka.
 • Domluvili jsme se s ŘŠ, že v Hradci Králové budeme vždy testovat žáky mířící na konzultace v rozměru 6 + 1 a pokud projeví vyučující zájem, tak i žáky, kteří jdou na individuální konzultaci.
 • O pozitivním PCR testu je třeba neprodleně informovat školu
 • Pokud v důsledku mimořádných opatření, karantény klesne počet žáků pod 50%, přechází třída do distanční formy výuky
 • Všechny informace o žácích zůstávají ve škole, směrem k ministerstvům směřuje pouze anonymizovaná statistická verze
 • Odchod ze školy, vyzvednutí žáka, žákyně opět hlavním žákovským vchodem.
 • Výuka podle rozvrhu ze září, viz. web školy. Trvá redukce obsahu předmětů Hv a Tv.  Po celou dobu pobytu ve škole se žáci budou pohybovat v homogenních skupinách. Na toalety žáci odchází pouze během vyučovací hodiny. Přestávky tráví ve třídě.

Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách – klikni ZDE.

Rozhodnutí MZČR, povolující použití antigenního testu SARS CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Lepu Medical Technology Co., Ltd.), pro použití k testování laickou osobou – klikni ZDE.

Komentář k opatřením MZdr týkajícím se provozu škol od 12.4.2021 a k reakcím veřejnosti na tato opatření – klikni ZDE.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny