Tajuplná historie Kuklen

Ve volitelném předmětu Společenskovědní seminář si prohlubujeme a propojujeme znalosti z dějepisu, literatury, zeměpisu, hudební a výtvarné výchovy a dalších podobných předmětů. Poznáváme památky, pracujeme s informacemi, podnikáme výpravy do okolí, na výstavy nebo do muzea. Na vlastivědné procházce Kuklenami se tentokrát hodně fotografovalo, a proto si můžete i vy prohlédnout kostel sv. Anny s přilehlým klášterem, hřbitov, síň posledního rozloučení, plastiky, kapli… Kolem takových míst často spěcháme bez povšimnutí. A přece právě ona jsou svědectvím o řemeslné a umělecké zručnosti našich předků. Vycházka měla také výchovný aspekt – žáci zvládli chování na pietním místě a při pohledu na bortící se starou koželužnu si uvědomili, že někdy staré, nebezpečně zchátralé objekty musí uvolnit místo něčemu novému. Při sledování provozu na křižovatce Bláhovka, se zase rozproudila diskuze o dopravní situaci, spojené s plánovanou výstavbou dálnice. Všímavost, ohleduplnost a aktivita jsou jistě lepší než lhostejnost, lenost a apatie. A tihle osmáci dnes udělali svůj další krok správným směrem.

Fotogalerie:

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny