Adaptační den 6. A

Září v letošním školním roce přineslo nejen konec prázdnin a začátek pilné práce, ale také přechod na 2. stupeň školy. To znamená mnoho změn ve výuce a mimo jiné i změnu třídní učitelky. Abychom se navzájem lépe poznali, vydali jsme se hned druhý týden školy na adaptační kurz.
Po příjezdu na Zděnou boudu jsme si zahráli několik her, při kterých jsme si vyzkoušeli rychlost a postřeh. Počasí nám přálo, a tak jsme v pohodě zvládli asi pětikilometrový pochod lesem, který jsme si zpříjemnili několika zastávkami. Ty jsme vyplnili nejrůznějšími kolektivními hrami, které vyžadovaly vzájemnou pomoc a spolupráci. Asi nejlepší byl krátký pobyt na Rytířském hradišti. Zajímavé také bylo vyzkoušet si, jak se cítí nevidomí lidé. Vždy jeden z dvojice si zavázal oči a nechal se navigovat kamarádem, a tak jsme posilovali vzájemnou důvěru.
Naši cestu jsme zakončili na Biřičce, kde jsme po několika dalších hrách připravili dřevo na táborák. Závěrečného opékání buřtů se zúčastnili i někteří rodiče.
Adaptační kurz splnil svůj účel. Lépe jsme se poznali a užili si při tom spoustu legrace a zábavy.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny