Adaptační kurz 6.B

Adaptační kurz proběhl 23. 9. 2016 pod vedením metodičky prevence p. uč. L. Šilhábelové a za asistence třídního učitele M. Herinka. Kurz probíhal v malebném prostředí Novohradeckých lesů, naše trasa začínala v Malšovicích a končila u rybníku Biřička. Až na jednoho žáka se zúčastnili všichni žáci 6.B.

Paní učitelka připravila pro děti soubor skupinových her, které měly posílit týmovou spolupráci, komunikaci uvnitř třídy a ukázat účastníkům, že k dosažení souhry a úspěchu je nutné navzájem si naslouchat. Cestou naše třída navštívila i Rytířské hradiště v lese u Malšovic. Děti využily pohádkové prostředí nejen k aktivnímu odpočinku, ale i k dalším adaptačním hrám (např. Molekuly, Seznamování v kruhu …). Dopoledne nám příjemně utíkalo, během dalších her děti si ověřovaly svoje schopnosti. Ve hře na slepce, kdy se partnerem nechaly vodit po lesní cestě se zavázanýma očima, poznaly, jaké to je, spolehnout se plně na druhého.

Po příchodu na Biřičku následovala poslední aktivita – napiš na záda spolužákovi, co se ti na něm líbí. Opravdu každý našel na druhém něco pozitivního, v závěru hry si každý žák sundal nalepený papír ze zad a vybral si a přečetl jedno hodnocení. Byla to krásná tečka za adaptačním kurzem.

Na závěr společně stráveného dne se u Biřičky konal táborák s opékáním buřtů. Dostavili se sem ve velkém počtu rodiče šesťáků. Někteří z nich donesli i něco k táboráku. Rodiče i děti byli spokojeni, myslíme, že adaptační kurz splnil účel a děti měly možnost lépe se poznat a zažít společné aktivity.

M. Herink

Ohlasy dětí

V pátek 23. 9. jsme jeli na adaptační den. Hráli jsme hry: třeba loktová honička, hadi. Pak jsme šli na Rytířské hradiště, tam jsme hráli Alžbětu (v podstatě baba). Bylo to moc fajn. Hráli jsme hru na spolupráci – měli jsme se seřadit podle abecedy. Všechny nás hra bavila… Na Biřičce jsme hráli poslední hru: na papír jsme nakreslili ruku a nalepili si ji na záda. Tam nám kamarádi psali věci, co si o nás myslí pozitivního. Bylo to super, celý den jsem si moc užila.

Natálie Špinarová

Adaptační den se mi moc líbil. Hráli jsme hry. Mně se líbily: had, Turbokoště, vytlačování z kruhu, Seřaď se. A hra Alžběta, tu jsme si vymysleli. To jsme vlastně běhali po dřevěném hradě a ten, kdo byl Alžběta, chytal ostatní… Jinak cesta na Biřičku byla taky fajn. Pár dětí zůstalo pozadu a ti, co byli vpředu, se nám šli schovat do keřů. A protože zbylá parta (byla jsem tam i já) došla na rozcestí, tak jsme nevěděli, kam jít…

Terka Slánská

Adaptační den se mi moc líbil, hlavně hra Molekuly. Taky se mi líbilo, jak jsme si hráli na hradišti. Žádná opravdu špatná hra tam nebyla. Bohužel jsem chyběl na táboráku…

Rosťa Brož

Adaptační kurz byl nejlepší výlet ve škole a chtěl bych ještě. Nejvíc mě bavila hra Alžběta a tu jsme tam vymysleli. Bavila mě i hra Molekuly. Jednou jsem i vyhrál…

Dan Dostál

Fotogalerie:

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny