Exkurze 6. tříd do Wroclawi

Když jsme v listopadu domlouvali termín tohoto výletu, nikoho nenapadlo, že bude začátek jara nejchladnější za posledních 200 let. A tak pořádně „nabalení“ jsme v úterý 26. 3. časně ráno vyrazili autobusem za zážitky do 4. největšího polského města ( 633 000 obyvatel) a zároveň hlavního města Dolního Slezska – Wroclawi, česky Vratislavi. Tu založil v roce 1000 Boleslav Chrabrý. Ještě předtím, na konci 10. století, se však na jednom z ostrovů řeky Odry – Tumském ostrově – usadili Slované a postavili tu jedno z dalších hradišť českého království. Osada dostala jméno po českém králi Vratislavovi. S českými zeměmi se osud tohoto města spojil v roce 1335, kdy se celé Slezsko stalo součástí Českého království a Wroclaw královským městem, až do roku 1741. Dnešní Wroclaw se rozkládá na dvanácti ostrovech na řece Odře se 30 mosty. Naši prohlídku jsme začali na Rynku, jehož dominantou je nádherná goticko-renesanční radnice. V centru starého města jsme obdivovali propojení historické budovy Leopoldovy Univerzity s moderní architekturou. U Odry – na Tumském ostrově, u nejstarší baziliky, to pěkně foukalo. Aspoň na chvilku jsme se schovali před studeným větrem do hlavní církevní gotické katedrály svatého Jana Křtitele. Stavba je 100 metrů dlouhá a má nejvíce vitráží v celém Polsku a také největší varhany v zemi. Téměř všechny památky jsou zde postavené z cihel, neboť nebylo v dobách stavby nazbyt kamenů. Co nás zaujalo asi nejvíce, byl počet kostelů. Stojí si tam jeden vedle druhého a v různých stavebních slozích. Důležitá data spjatá s celou historií města jsme pak vyhledávali a přiřazovali na chodníkové dlažbě. A konečně do tepla Dominikánské galerie, tedy za nákupy. Promrzlí, unavení, ale spokojení jsme se vraceli zpět domů.

Fotogalerie:

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny