Senát – Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže CO2 ligy

Při přírodopisném semináři jsme téměř po celý rok pracovali na plnění úkolů soutěže, která nás měla blíže seznámit s problémy souvisejícími se stále se zvyšujícím množstvím CO2 v ovzduší. A nejen to, snažili jsme se mapovat, jaký podíl na tom máme my a naše rodiny, a také jsme hledali cesty, jak snižování tohoto množství můžeme ovlivnit právě my sami.

Postupně jsme zpracovávali tato témata: klimatické změny, jídlo, voda, energie a doprava. Úkolů bylo mnoho, práce na nich byla obtížná a časově velmi náročná. Museli jsme občas do zjišťování různých údajů zapojit i rodiče. Ale naše úsilí přineslo zasloužené ovoce. V konkurenci 60 škol, které se do soutěže zapojily, jsme se probojovali mezi ty nejlepší a skončili jsme na úžasném 5. místě.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen a diplomů se konalo v Senátu ČR v Praze. Tam nás reprezentovalo 5 statečných dívek (Petra Faltysová, Markéta Suchánková, Andrea Pavlíčková, Anička Doležalová a Míša Forštová), které prezentovaly výsledky naší práce před zaplněným sálem a slavnými hosty. Zaslouženou odměnou nám bylo i velmi dobré pohoštění a prohlídka Valdštejnského paláce a Valdštejnské zahrady.

Dagmar Otčenášková

Fotogalerie:

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny