„Svačinový den“ v Kuklenách

Na naší škole proběhl 31. ledna „Svačinový den“. Žáci přírodovědného semináře vyzvali své spolužáky, vyučující i vedení školy, aby si tento den donesli svačinu zhotovenou pouze z regionálních potravin. Chtěli, aby si každý z nich uvědomil, že i to, co jíme, velmi úzce souvisí se změnami klimatu.

Žáci osmých ročníků se v tomto školním roce zapojili do projektu „CO2 liga“, který se zabývá změnami klimatu. Organizátorem a garantem soutěže je Ekologický institut Veronika.

V tomto soutěžním kole je tématem jídlo. Zabývali se například plýtváním potravinami a celý týden se snažili, aby žádné jejich jídlo neskončilo v odpadkovém koši. Zkoumali, z jakých surovin byl uvařen jejich oběd, odkud pocházejí a kolik kilometrů tedy nacestovalo toto jídlo, než se dostalo na jejich stůl. Uvědomili si, že mnoho potravin a surovin na přípravu jídla má svoji alternativu původem z ČR, nebo se dokonce pěstují přímo v jejich okolí. A přitom všichni víme, jak emise z dopravy ovlivňují klima naší planety.

S tím, co zjistili, se rozhodli seznámit i všechny ostatní. Osobně navštívili všechny třídy a vysvětlili spolužákům problémy, které s sebou nese dovoz potravin z velkých dálek. Vyzvali nejen je, ale i vyučující, aby se zúčastnili „Svačinového dne“. Ten spočíval v tom, že si všichni donesli svačinu z vlastních zdrojů nebo alespoň z regionálních potravin. Ukázalo se, že tato svačinka má mnoho různých variant. Žáci se nechali inspirovat recepty, které byly vyvěšeny na nástěnkách, nebo se řídili vlastní chutí. Nápady jen hýřili. Mnozí využili zdrojů z vlastní zahrádky, někteří i napekli domácí sušenky nebo chléb, samozřejmě z regionálních surovin.

Akce se velmi povedla, výzvu ke „Svačinovému dni“ přijali i vyučující a vedení školy. Ve všech zúčastněných zůstal dobrý pocit z toho, že alespoň něco udělali pro klima na Zemi. Ale hlavní je to, že nyní již všichni ve škole vědí, proč je důležité jíst jídlo „zblízka“ a že každý může svým jednáním ovlivnit budoucnost naší planety.

Fotogalerie:

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny