Velikonoční příběh

Od začátku školního roku absolvují žáci druhých tříd projekt „Žijeme spolu“, který je rozdělen do několika fází. Učí se objevovat své místo ve společnosti, učí se žít s druhými tak, aby soužití vedlo ke spokojenému a šťastnému životu. Jsou vedeni k uvědomování si důležitosti a potřebnosti pečovat o mezilidské vztahy a vztahy ke světu, který nás obklopuje. V období předvelikonočním si prožili velikonoční příběh, zapřemýšleli o pohnutkách lidského chování, o dávání a odpouštění. Tvořivé činnosti a závěrečné obdarovávání mnohé potěšily.

Fotogalerie:

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny