Projektový den – Životní prostředí -Plachta – 4.AB, 5.A

Ve středu 16.9.2009 uspořádaly třídy 4.AB a 5.A projektový den. Téma “životní prostředí a ochrana přírody“ plnili žáci v lokalitě Na Plachtě.

Nejprve žáci podle mapy určili místo, kde se nacházejí. Pozorovali společenstva rostlin a živočichů. Jejich zástupce ihned zařazovali podle příslušných znaků v Atlase rostlin a živočichů.

Veselé bylo setkání se stádem ovcí a koz, které má za úkol svým spásáním uvést pastviny do původního stavu. Děti byly také nadšeny ukázkou herbářů, které si mohou samy vytvořit.

Projektový den se této přírodní památce velmi vydařil.

Fotogalerie:

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny