Ruština v Kuklenách

„Как тебя зовут? Сколько тебе лет?“

Na takové a podobné otázky už umí odpovědět děti v novém předmětu ruský jazyk. Ruštinu se v Kuklenách od letošního roku učí polovina žáků sedmého ročníku. Ta druhá se věnuje volitelnému německému jazyku. Dnes vás zveme na návštěvu výuky jazyka, kterým se hovoří na východ od nás.

Hodně píšeme do písanky, protože azbuka je pro nás nová, pracujeme s poslechy, vytváříme se spolužáky rozhovory, překládáme, hrajeme si. Pravidelně využíváme také krátké scénky z internetu ze života stejně starých dětí z Ruska a snažíme se jim porozumět.

Naším cílem je v budoucnu přečíst si knížku, poslechnout si píseň, zprávy, humoristický pořad, sportovní utkání na ruském kanálu nebo film v originále.

Někteří tento jazyk využijí při dalším studiu na střední či vysoké škole, anebo jeho znalost uplatní ve svém budoucím povolání.

Takže zatím: „Jak se jmenuješ? Kolik je ti let?“, ale za pár měsíců už mnohem víc.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny