Adaptační den 6. A

Den, kdy nešly děti do školy, kdy si mohly hrát se svými spolužáky a potkat se mimo školní lavice třeba osobně s panem ředitelem. Eliška Perná zapsala své zážitky do třídní kroniky takto:

„Pátého září 2019 se pořádal adaptační kurz se žáky 6.A, tedy s námi. Nechyběly ani paní učitelky Věra Slavíčková a Lucie Šilhábelová. Na kurzu jsme se spolu snažili lépe seznámit. Hráli jsme spoustu her. Líbilo se mi, jak jsme všichni spolupracovali. Odpoledne přišli i někteří rodiče a opékaly se buřty. Den byl krásně přichystaný a moc jsme si ho užili.“

Ostatní spolužáci by možná dodali: A také máme každé pondělí nový předmět etická výchova. Učíme se spolu komunikovat a vzájemně se respektovat. Při různých hrách, losováních, volbách a hlasování už jsme si stihli vyrobit „strom pravidel třídy“, založit kroniku, něco do ní zapsat, pokřtít třídního maskota, kterého si postupně půjčujeme domů, máme svou hymnu, kterou vytvořila Lucka Ptáčková na melodii lidové písně a teď pracujeme na vlajce třídy. Někdy se řešení rodí pomalu, ale máme radost, že má každý dostatek prostoru na svůj názor a že se nakonec dokážeme domluvit. Aby se nám ve třídě lépe studovalo, máme plánovací kalendář a taky si rozepisujeme kroky, jak se postupně co nejlépe dostat při učení k cíli. Všichni věříme, že přechod na druhý stupeň se nám podaří.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny